Law Journal

Określenie sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dz.U.1991.53.230 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Ustalenie morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.1991.49.214 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.1991.45.197 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Organizacje pracodawców.

Dz.U.2019.1809 t.j. | ustawa z dnia 23 maja 1991 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Praca na morskich statkach handlowych.

Dz.U.2014.430 t.j. | ustawa z dnia 23 maja 1991 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Rozwiązywanie sporów zbiorowych.

Dz.U.2020.123 t.j. | ustawa z dnia 23 maja 1991 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

Dz.U.1991.47.204 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks pracy.

Dz.U.1991.55.237 | ustawa z dnia 23 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Zmiana stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1991.47.205 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Związki zawodowe.

Dz.U.2019.263 t.j. | ustawa z dnia 23 maja 1991 r. | Akt obowiązujący

Izrael-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Jerozolima.1991.05.22.

Dz.U.1992.16.60 | umowa międzynarodowa z dnia 22 maja 1991 r. | Akt obowiązujący

Izrael-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Jerozolima.1991.05.22.

Dz.U.1993.124.561 | umowa międzynarodowa z dnia 22 maja 1991 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dz.U.1991.45.199 | obwieszczenie z dnia 22 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Stawki dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych.

Dz.U.1991.47.210 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Opłaty za używanie częstotliwości.

Dz.U.1991.47.211 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Wzory i tryb wystawiania legitymacji ubezpieczeniowych.

Dz.U.1991.51.223 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.1991.57.245 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Wyrażenie zgody na przekształcenie niektórych banków państwowych w spółki akcyjne.

Dz.U.1991.45.196 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1991 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb udzielania dotacji przedmiotowych.

Dz.U.1991.43.191 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1994.54.224 t.j. | ustawa z dnia 10 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Ordynacja wyborcza do rad gmin.

Dz.U.1991.53.227 | ustawa z dnia 10 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1991.46.201 | ustawa z dnia 9 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dz.U.1991.45.198 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

Dz.U.1991.42.185 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Środki specjalne jednostek budżetowych.

Dz.U.1991.42.184 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Zakłady budżetowe.

Dz.U.1991.42.183 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.1991.42.182 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Australia-Polska. Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Canberra.1991.05.07.

Dz.U.1992.39.166 | umowa międzynarodowa z dnia 7 maja 1991 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1991.42.180 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Melioracje wodne.

Dz.U.1991.40.173 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Stawki dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.

Dz.U.1991.42.181 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku wyrównawczym.

Dz.U.1991.78.345 | ustawa z dnia 2 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Aplikacja notarialna.

Dz.U.1991.42.189 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Prawa i obowiązki oraz zasady wynagradzania pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.U.1991.42.186 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego.

Dz.U.1991.42.188 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1991 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.

Dz.U.1991.42.187 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zmiana stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1991.37.163 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Izby aptekarskie.

Dz.U.2019.1419 t.j. | ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. | Akt obowiązujący

Samorząd pielęgniarek i położnych.

Dz.U.1991.41.178 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb nadawania medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzór odznaki tego medalu i sposób jego noszenia.

Dz.U.2013.1224 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1991 r. | Akt obowiązujący

Zm.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1991.41.176 | ustawa konstytucyjna z dnia 19 kwietnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Dz.U.1991.39.169 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rzeczy znalezionych.

Dz.U.1991.36.156 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Stawki podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulgi i zwolnienia od tego podatku.

Dz.U.1991.38.166 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Opis odznak niektórych orderów.

Dz.U.1991.43.190 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1991.37.162 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Urządzenia, linie i sieci telekomunikacyjne, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia.

Dz.U.1991.34.154 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1991.40.175 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.

Dz.U.1991.36.159 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie ksiąg notarialnych oraz przekazywanie na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.

Dz.U.2018.2039 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1991 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sporządzanie niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki.

Dz.U.1991.33.148 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Taksa notarialna.

Dz.U.1991.33.146 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Dz.U.1991.33.139 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1991.32.133 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki zdrowotnej oraz finansowanie tej działalności.

Dz.U.1991.36.160 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Francja-Polska. Traktat o przyjaźni i solidarności. Paryż.1991.04.09.

Dz.U.1992.81.415 | umowa międzynarodowa z dnia 9 kwietnia 1991 r. | Akt obowiązujący

Organizacja oraz tryb działania Rady Pomocy Społecznej.

Dz.U.1991.33.144 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady przyznawania zasiłku okresowego z pomocy społecznej.

Dz.U.1991.33.141 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze.

Dz.U.1991.33.142 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady przeprowadzania wywiadu rodzinnego (środowiskowego) oraz wzór kwestionariusza.

Dz.U.1991.33.143 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem oraz z Kuwejtem.

Dz.U.1991.33.137 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazw niektórych szkół wyższych.

Dz.U.1991.41.177 | ustawa z dnia 5 kwietnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytucie Pamięci Narodowej.

Dz.U.1991.45.195 | ustawa z dnia 4 kwietnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i zasady wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego.

Dz.U.1991.34.153 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1991 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.

Dz.U.1991.29.126 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1991 r. | Akt utracił moc