Law Journal

Wysokość stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasady i tryb ich udzielania w 1991 r.

Dz.U.1991.70.306 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady realizacji wydatków budżetowych na finansowanie rozwoju rolnictwa w 1991 r.

Dz.U.1991.65.284 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru fundacji.

Dz.U.1991.64.278 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1991 r. | Akt jednorazowy

Określenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu.

Dz.U.1991.64.277 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia sieci szkolnej.

Dz.U.1991.64.275 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1991 r. | Akt jednorazowy

Stosunek Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Dz.U.2014.1726 t.j. | ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zarządzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1991.60.254 | zarządzenie z dnia 3 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.

Dz.U.1991.62.262 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego wobec studentów.

Dz.U.1991.63.269 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1991.59.252 | ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Uchylenie ustawy o Narodowej Radzie Kultury.

Dz.U.1991.64.273 | ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie urzędu Ministra Przemysłu i Handlu.

Dz.U.1991.66.286 | ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Dz.U.1991.60.257 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o łączności.

Dz.U.1991.69.293 | ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

Dz.U.1991.65.279 | ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Stawki, szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

Dz.U.1991.60.256 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Szczególny tryb podziału przedsiębiorstw państwowych podlegających komunalizacji.

Dz.U.1991.58.248 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1991 r. | Akt obowiązujący

Wykładnia art. 25 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Dz.U.1991.62.265 | uchwała z dnia 26 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zmiana wysokości opłat w sprawach karnych.

Dz.U.1991.62.261 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.

Dz.U.1991.57.244 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Taksa za czynności komorników.

Dz.U.1991.62.264 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady gospodarki finansowej instytucji artystycznych.

Dz.U.1991.63.270 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.

Dz.U.1991.75.328 | ustawa z dnia 21 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Terytorialny zasięg działania oraz siedziby urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U.1991.56.241 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dz.U.1991.58.247 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

RFN-Polska. Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Bonn.1991.06.17.

Dz.U.1992.14.56 | umowa międzynarodowa z dnia 17 czerwca 1991 r. | Akt obowiązujący

RFN-Polska. Umowa o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Bonn 1991.06.17.

Dz.U.1994.3.12 | umowa międzynarodowa z dnia 17 czerwca 1991 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r.

Dz.U.1991.55.240 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.1991.55.238 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowego ograniczenia przywozu piwa i napojów winnych.

Dz.U.1991.54.231 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Finansowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa.

Dz.U.1991.61.259 | ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. | Akt obowiązujący

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Dz.U.2019.1388 t.j. | ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przekształcenie własnościowe przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT".

Dz.U.1991.61.260 | ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Spółki z udziałem zagranicznym.

Dz.U.1997.26.143 t.j. | ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Dz.U.1991.64.274 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Zakres oraz tryb zwrotu opłaty paszportowej i poniesionych kosztów w przypadku unieważnienia paszportu.

Dz.U.1991.58.251 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dz.U.1991.64.271 | ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Sposób rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych.

Dz.U.1991.54.233 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Udzielanie wyróżnień oraz postępowanie dyscyplinarne w stosunku do funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U.1991.54.232 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1991.50.218 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Dodatki do emerytur i rent dla nauczycieli akademickich.

Dz.U.1991.55.239 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Studia doktoranckie i stypendia naukowe.

Dz.U.1991.58.249 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb udzielania w 1991 r. dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych.

Dz.U.1991.51.221 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Udzielanie wyróżnień oraz postępowanie dyscyplinarne w stosunku do policjantów.

Dz.U.1991.48.212 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1991.47.209 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1991.47.206 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1991.47.207 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zmiana stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1991.47.208 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych.

Dz.U.1991.48.213 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1991 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dz.U.1991.46.202 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Określenie sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dz.U.1991.53.230 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Ustalenie morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.1991.49.214 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.1991.45.197 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Organizacje pracodawców.

Dz.U.2019.1809 t.j. | ustawa z dnia 23 maja 1991 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Praca na morskich statkach handlowych.

Dz.U.2014.430 t.j. | ustawa z dnia 23 maja 1991 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Rozwiązywanie sporów zbiorowych.

Dz.U.2020.123 t.j. | ustawa z dnia 23 maja 1991 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

Dz.U.1991.47.204 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks pracy.

Dz.U.1991.55.237 | ustawa z dnia 23 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Zmiana stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1991.47.205 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Związki zawodowe.

Dz.U.2019.263 t.j. | ustawa z dnia 23 maja 1991 r. | Akt obowiązujący

Izrael-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Jerozolima.1991.05.22.

Dz.U.1992.16.60 | umowa międzynarodowa z dnia 22 maja 1991 r. | Akt obowiązujący

Izrael-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Jerozolima.1991.05.22.

Dz.U.1993.124.561 | umowa międzynarodowa z dnia 22 maja 1991 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dz.U.1991.45.199 | obwieszczenie z dnia 22 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Stawki dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych.

Dz.U.1991.47.210 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Opłaty za używanie częstotliwości.

Dz.U.1991.47.211 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Wzory i tryb wystawiania legitymacji ubezpieczeniowych.

Dz.U.1991.51.223 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.1991.57.245 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1991 r. | Akt jednorazowy