Law Journal

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Dz.U.2019.125 | ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i przebieg aplikacji komorniczej.

Dz.U.2018.2424 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Dz.U.2021.144 t.j. | ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Prowadzenie i udostępnianie przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych.

Dz.U.2018.2455 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Przechowywanie i niszczenie akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

Dz.U.2018.2408 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ramowy program aplikacji komorniczej oraz zakres przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej.

Dz.U.2018.2407 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Sposób podziału środków finansowych dla uczelni nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.2018.2456 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy.

Dz.U.2018.2398 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wydatki budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dz.U.2018.2346 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty rocznej za aplikację komorniczą.

Dz.U.2018.2428 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty rocznej za aplikację notarialną.

Dz.U.2018.2425 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie organu właściwego do potwierdzania niedostępności Systemu.

Dz.U.2018.2406 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zakres rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego.

Dz.U.2018.2536 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zapis obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego.

Dz.U.2018.2449 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2018.2397 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2019.13 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.2500 | ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.2399 | ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne.

Dz.U.2018.2511 | ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.235 | ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o notariacie.

Dz.U.2019.87 | ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.

Dz.U.2021.639 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przenoszenie do służby w Służbie Ochrony Państwa.

Dz.U.2019.111 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie, zmiana i zniesienie urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.

Dz.U.2018.2447 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Dz.U.2018.2527 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 34/16.

Dz.U.2018.2388 | wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Wyróżnienia w Służbie Ochrony Państwa.

Dz.U.2019.78 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

Dz.U.2018.2436 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2018.2393 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Dz.U.2018.2396 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.2018.2437 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Księga rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.

Dz.U.2018.2505 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Liczba osób, które w 2019 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2018.2366 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Warunki stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2018.2379 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wnioski o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.

Dz.U.2018.2417 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2018.2376 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej.

Dz.U.2018.2416 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Dania-Polska. Umowa w sprawie projektu Baltic Pipe. Katowice.2018.12.11.

Dz.U.2019.1263 | umowa międzynarodowa z dnia 11 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2018.2362 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Warunki korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych.

Dz.U.2018.2324 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 133/15.

Dz.U.2018.2377 | wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 25/16

Dz.U.2018.2367 | wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Dokumentacja pracownicza.

Dz.U.2018.2369 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2018.2370 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Uznanie za pomnik historii "Białystok - zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha".

Dz.U.2019.86 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Bobrka - najstarsza kopalnia ropy naftowej".

Dz.U.2019.75 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Dobrzyca - zespół pałacowo-parkowy".

Dz.U.2018.2493 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Gdańsk-Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności".

Dz.U.2018.2506 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Olesno - kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny".

Dz.U.2018.2420 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Przemyśl - zespół staromiejski".

Dz.U.2018.2419 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Pułtusk - kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny".

Dz.U.2018.2462 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Rytwiany - pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu".

Dz.U.2018.2413 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Stary Sącz - zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek".

Dz.U.2020.1823 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny