Law Journal

Zasady gospodarki finansowej akademii wojskowych.

Dz.U.1993.103.475 | rozporządzenie z dnia 22 października 1993 r. | Akt utracił moc

Rodziny zastępcze.

Dz.U.1993.103.470 | rozporządzenie z dnia 21 października 1993 r. | Akt utracił moc

Wykładnia art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Dz.U.1993.105.481 | uchwała z dnia 20 października 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.U.1993.103.474 | rozporządzenie z dnia 19 października 1993 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1993.101.466 | obwieszczenie z dnia 18 października 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.101.461 | rozporządzenie z dnia 18 października 1993 r. | Akt jednorazowy

Sposób rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych.

Dz.U.1993.102.469 | rozporządzenie z dnia 15 października 1993 r. | Akt utracił moc

Wielkość powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1994 r.

Dz.U.1993.99.454 | rozporządzenie z dnia 15 października 1993 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dz.U.1993.100.458 | rozporządzenie z dnia 15 października 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Policji.

Dz.U.1993.101.465 | rozporządzenie z dnia 15 października 1993 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w czwartym kwartale 1993 r.

Dz.U.1993.97.444 | rozporządzenie z dnia 12 października 1993 r. | Akt utracił moc

Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

Dz.U.1993.103.472 | rozporządzenie z dnia 12 października 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji.

Dz.U.1993.97.445 | rozporządzenie z dnia 12 października 1993 r. | Akt jednorazowy

Zasady wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych dla potrzeb własnych.

Dz.U.1993.97.446 | rozporządzenie z dnia 7 października 1993 r. | Akt utracił moc

Wykładnia art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych.

Dz.U.1993.105.480 | uchwała z dnia 6 października 1993 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Agencji do Spraw Prywatyzacji i nadanie jej statutu.

Dz.U.1993.97.442 | rozporządzenie z dnia 5 października 1993 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Dz.U.1993.96.437 | rozporządzenie z dnia 1 października 1993 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy w oczyszczalniach ścieków.

Dz.U.1993.96.438 | rozporządzenie z dnia 1 października 1993 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Dz.U.1993.95.433 | rozporządzenie z dnia 1 października 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Instytutowi Prymasowskiemu Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Dz.U.1993.95.435 | rozporządzenie z dnia 30 września 1993 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.92.425 | rozporządzenie z dnia 29 września 1993 r. | Akt utracił moc

Obrona cywilna.

Dz.U.1993.93.429 | rozporządzenie z dnia 28 września 1993 r. | Akt utracił moc

Powszechna samoobrona ludności.

Dz.U.1993.91.421 | rozporządzenie z dnia 28 września 1993 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje, organizacja i zasady działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.

Dz.U.1993.95.434 | rozporządzenie z dnia 28 września 1993 r. | Akt utracił moc

Ustalenie kierunkowego układu autostrad i dróg ekspresowych.

Dz.U.1993.92.424 | rozporządzenie z dnia 28 września 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1993.93.430 | rozporządzenie z dnia 27 września 1993 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za uprawnienia przewozowe oraz opłaty drogowe w międzynarodowym transporcie drogowym.

Dz.U.1993.92.428 | rozporządzenie z dnia 24 września 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary elektroniczne przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.91.418 | rozporządzenie z dnia 23 września 1993 r. | Akt utracił moc

Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1993.99.456 | rozporządzenie z dnia 22 września 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1993.89.413 | rozporządzenie z dnia 21 września 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Domowi Spotkań im. Angelusa Silesiusa.

Dz.U.1993.89.415 | rozporządzenie z dnia 17 września 1993 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.U.1993.88.407 | rozporządzenie z dnia 16 września 1993 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1993 r.

Dz.U.1993.89.414 | rozporządzenie z dnia 16 września 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.1993.86.400 | rozporządzenie z dnia 15 września 1993 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu Komisji Selekcyjnej.

Dz.U.1993.86.401 | rozporządzenie z dnia 15 września 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Verbinum - Wydawnictwu Księży Werbistów.

Dz.U.2015.1684 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 września 1993 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Utworzenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1993.86.399 | rozporządzenie z dnia 9 września 1993 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.

Dz.U.1993.88.410 | rozporządzenie z dnia 9 września 1993 r. | Akt jednorazowy

Świadczenia na rzecz obrony.

Dz.U.1993.85.397 | rozporządzenie z dnia 6 września 1993 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe Rady Miejskiej w Chmielniku.

Dz.U.1993.84.396 | zarządzenie z dnia 6 września 1993 r. | Akt indywidualny

Uchylenie niektórych rozporządzeń w sprawie ustanowienia wolnych obszarów celnych.

Dz.U.1993.83.389 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zakaz sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania.

Dz.U.1993.91.423 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc