Law Journal

Estonia-Polska. Wzajemne popieranie i ochrona inwestycji. Warszawa.1993.05.06.

Dz.U.1995.39.196 | umowa międzynarodowa z dnia 6 maja 1993 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Dz.U.1995.38.191 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

Dz.U.1995.38.185 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki i tryb łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U.1995.37.180 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Protokół nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1990.11.06.

Dz.U.1995.36.177 | umowa międzynarodowa z dnia 6 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Protokół nr 2 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Strasburg.1963.05.06.

Dz.U.1995.36.176 | umowa międzynarodowa z dnia 6 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Protokół Nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Strasburg.1963.09.16.

Dz.U.1995.36.175/2 | umowa międzynarodowa z dnia 20 marca 1952 r. | Akt obowiązujący

Protokół Nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Paryż.1952.03.20.

Dz.U.1995.36.175/1 | umowa międzynarodowa z dnia 20 marca 1952 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty.

Dz.U.1995.35.174 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.1995.35.173 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Wystawianie recept przez lekarzy weterynarii.

Dz.U.1995.34.172 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1995.34.171 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenie niektórych przedsiębiorstw w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Dz.U.1995.34.168 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

Dz.U.1995.34.166 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).

Dz.U.1995.34.164 | ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. | Akt jednorazowy

Kształtowanie środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

Dz.U.1995.34.163 | ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej. Strasburg.1989.05.05.

Dz.U.1995.32.160 | umowa międzynarodowa z dnia 5 maja 1989 r. | Akt obowiązujący

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1995.31.157 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.31.156 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Dozór i kontrola celna oraz pobór opłat.

Dz.U.1995.30.155 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zaopatrzenie emerytalne górników i ich rodzin.

Dz.U.1995.30.154 t.j. | ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.

Dz.U.1995.30.152 | ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. | Akt jednorazowy

Określenie wysokości opłat drogowych pobieranych od zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Dz.U.1995.29.151 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Sposób podziału oraz zasady udzielania i sposób rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1995 r.

Dz.U.1995.29.149 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.1995.29.147 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Regulamin wykonywania kary dyscyplinarnej aresztu.

Dz.U.1995.28.146 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1995.28.145 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika Rady Ministrów do Spraw Reformy Centrum Gospodarczego Rządu.

Dz.U.1995.28.144 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1995.

Dz.U.1995.27.141 | ustawa z dnia 30 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu celnego ilościowego na pszenicę przywożoną z zagranicy.

Dz.U.1995.26.139 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu celnego ilościowego na jęczmień przywożony z zagranicy.

Dz.U.1995.26.138 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie zarazy ogniowej roślin.

Dz.U.1995.25.136 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty.

Dz.U.1995.25.134 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie.

Dz.U.1995.25.133 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Konwencja o utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT. Paryż.1982.07.15.

Dz.U.1995.24.130 | umowa międzynarodowa z dnia 15 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia sądowego rejestru spółdzielni.

Dz.U.1995.23.129 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.1995.23.126 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Roztoczański Park Narodowy.

Dz.U.1995.23.124 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1995 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie kontyngentu celnego ilościowego na kukurydzę przywożoną z zagranicy.

Dz.U.1995.23.123 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu celnego na cukier przywożony z zagranicy.

Dz.U.1995.23.122 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o cudzoziemcach.

Dz.U.1995.23.120 | ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Katowickiej.

Dz.U.1995.21.118 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Duszpasterstwu Młodych - Wspólnocie Dobrego Pasterza z siedzibą w Katowicach.

Dz.U.1995.21.117 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Dz.U.1995.21.113 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu grup towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą.

Dz.U.1995.21.111 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1995 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki podwyższania emerytur wojskowych.

Dz.U.1995.21.110 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Stany zdrowia, ze względu na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny dziecku w wieku do 16 lat.

Dz.U.1995.20.107 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1995 r. | Akt utracił moc