Law Journal

Wprowadzenie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i Norm Branżowych.

Dz.U.1994.20.71 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1993.134.649 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.

Dz.U.1993.134.656 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1993.134.654 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Dz.U.1994.2.4 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dz.U.2002.9.85 t.j. | ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Utrata mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.

Dz.U.1993.134.648 | ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2005.31.264 t.j. | ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku od towarów i usług.

Dz.U.1993.134.652 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.1994.1.3 | ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy.

Dz.U.1993.132.634 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.

Dz.U.1994.2.11 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1993.133.642 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.1993.133.641 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w latach 1991-1993.

Dz.U.1993.132.631 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Dopuszczenie do stosowania jednostek miar nie należących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI.

Dz.U.1993.133.639 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Legitymacja służbowa funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U.1994.5.21 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U.1993.133.638 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dz.U.1993.133.637 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Radomskiej.

Dz.U.1993.131.625 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U.1993.132.636 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób fizycznych.

Dz.U.1993.132.635 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.128.591 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Czasowe ograniczenie przywozu brojlerów.

Dz.U.1993.128.594 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1993.128.593 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.130.615 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł światła przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.130.614 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.130.613 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary elektroniczne przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.130.617 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.130.609 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.

Dz.U.1993.130.618 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych i policyjnych.

Dz.U.1993.130.610 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre tworzywa sztuczne przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.130.612 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Finlandii.

Dz.U.1993.130.621 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na pszenicę Durum przywożoną z zagranicy.

Dz.U.1993.130.611 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U.1993.128.596 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.

Dz.U.1993.128.597 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Rybniku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dz.U.1993.129.605 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1993.128.592 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.

Dz.U.1993.131.623 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.1993.131.624 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1993.128.595 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.1993.127.590 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji cukru.

Dz.U.1994.2.6 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.1993.126.582 | obwieszczenie z dnia 17 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dz.U.1994.10.37 | ustawa z dnia 17 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw.

Dz.U.1993.134.646 | ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Rejestr środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.

Dz.U.1994.6.24 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawienie.

Dz.U.1994.40.154 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wynagrodzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.1993.123.556 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i Sekretarza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1993.123.557 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc