Law Journal

Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dz.U.2020.1135 t.j. | ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. | Akt obowiązujący

Prawo budowlane.

Dz.U.2020.1333 t.j. | ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. | Akt obowiązujący

Zagospodarowanie przestrzenne.

Dz.U.1999.15.139 t.j. | ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Dz.U.1996.32.139 | ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo spółdzielcze oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.1994.90.419 | ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych.

Dz.U.1994.89.416 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1994 r. | Akt utracił moc

Najem lokali mieszkalnych i dodatki mieszkaniowe.

Dz.U.1998.120.787 t.j. | ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1994.77.353 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1994.77.352 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pracownikach samorządowych.

Dz.U.1994.98.471 | ustawa z dnia 30 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.1994.84.385 | ustawa z dnia 30 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze.

Dz.U.1994.79.367 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe zasady waloryzacji policyjnych emerytur i rent.

Dz.U.1994.79.366 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Utrata mocy obowiązującej art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.

Dz.U.1994.77.356 | obwieszczenie z dnia 28 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1994.75.343 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Domowi Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana M. Kolbego.

Dz.U.1994.77.354 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Restrukturyzacja banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.1994.80.369 | ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. | Akt obowiązujący

New Własność lokali.

Dz.U.2021.1048 t.j. | ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowe zasady i tryb ich udzielania w 1994 r.

Dz.U.1994.83.383 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.

Dz.U.1994.86.397 | ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo atomowe.

Dz.U.1994.90.418 | ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.1994.91.421 | ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Rumunia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury. Warszawa.1994.06.23.

Dz.U.1995.109.532 | umowa międzynarodowa z dnia 23 czerwca 1994 r. | Akt obowiązujący

Rumunia-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Warszawa.1994.06.23.

Dz.U.1995.77.386 | umowa międzynarodowa z dnia 23 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

Dz.U.1994.76.347 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie wysokości cen minimalnych, według których będzie realizowany interwencyjny skup pszenicy i żyta.

Dz.U.1994.73.326 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie wysokości ceny minimalnej skupu mleka.

Dz.U.1994.73.327 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.1994.76.345 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o Statucie Szkół Europejskich. Luksemburg.1994.06.21.

Dz.U.2005.3.10 | umowa międzynarodowa z dnia 21 czerwca 1994 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie zakazu przywozu używanych kombajnów zbożowych.

Dz.U.1994.77.349 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1994.75.340 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

Dz.U.1994.86.399 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1994.72.317 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie i oznaki stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.

Dz.U.1994.82.379 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Konwencja o ochronie i zarządzaniu zasobami mintaja w centralnej części Morza Beringa. Waszyngton.1994.06.16.

Dz.U.1996.125.589 | umowa międzynarodowa z dnia 16 czerwca 1994 r. | Akt obowiązujący

Nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.1994.72.315 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1994 r. | Akt obowiązujący

Określenie terminu płatności podatku od wzrostu wynagrodzeń oraz terminu złożenia deklaracji.

Dz.U.1994.69.301 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych gmin.

Dz.U.1994.72.314 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1994 r. | Akt obowiązujący

Sposób ustalania ceny progu, ceny zagranicznej i stawki opłaty wyrównawczej na towary rolne i spożywcze.

Dz.U.1994.69.299 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Wykaz grup towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą.

Dz.U.1994.69.300 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1994.69.302 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1994.71.313 | obwieszczenie z dnia 10 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Uregulowanie niektórych praw majątkowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1994.86.395 | ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. | Akt obowiązujący

Zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej.

Dz.U.1994.79.363 | ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. | Akt obowiązujący

Zamówienia publiczne.

Dz.U.2002.72.664 t.j. | ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.

Dz.U.1994.72.320 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dz.U.1994.72.321 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Dz.U.1994.73.328 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1994 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1994.69.303 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie dotychczasowych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenie wyższych szkół oficerskich.

Dz.U.1994.71.311 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w statucie Komisji Papierów Wartościowych oraz jej urzędu.

Dz.U.1994.68.296 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc