Law Journal

Zniesienie Urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Administracji Publicznej.

Dz.U.1994.103.505 | rozporządzenie z dnia 27 września 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1994.102.498 | rozporządzenie z dnia 22 września 1994 r. | Akt jednorazowy

Kazachstan-Polska. Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji. Ałmaty.1994.09.21.

Dz.U.1995.121.584 | umowa międzynarodowa z dnia 21 września 1994 r. | Akt obowiązujący

Konwencja bezpieczeństwa jądrowego. Wiedeń.1994.09.20.

Dz.U.1997.42.262 | umowa międzynarodowa z dnia 20 września 1994 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie kontyngentu celnego na taśmę stalową przywożoną z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.

Dz.U.1994.100.491 | rozporządzenie z dnia 20 września 1994 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wymiany znaków opłaty pocztowej w związku z denominacją złotego.

Dz.U.1994.101.495 | rozporządzenie z dnia 15 września 1994 r. | Akt utracił moc

Piąty protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego. Seul.1994.09.14.

Dz.U.1997.36.216 | umowa międzynarodowa z dnia 14 września 1994 r. | Akt jednorazowy

Wykładnia art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.

Dz.U.1994.109.527 | uchwała z dnia 14 września 1994 r. | Akt jednorazowy

Kanada-Polska. Umowa o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych. Ottawa.1994.09.12.

Dz.U.1997.59.365 | umowa międzynarodowa z dnia 12 września 1994 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Prawo przewozowe.

Dz.U.1994.111.536 | ustawa z dnia 2 września 1994 r. | Akt jednorazowy

Wietnam-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Warszawa.1994.08.31.

Dz.U.1995.41.209 | umowa międzynarodowa z dnia 31 sierpnia 1994 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1994.94.452 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1994.94.451 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.

Dz.U.1994.93.445 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Przekształcenia własnościowe w przemyśle cukrowniczym.

Dz.U.1994.98.473 | ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenie ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U.1994.92.435 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

Dz.U.1994.92.436 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Właściwość organów państwowej administracji geologicznej i państwowego nadzoru górniczego.

Dz.U.1994.92.433 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Wypłata w 1994 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego uczestnikom Powstań Śląskich i Powstania Wielkopolskiego.

Dz.U.1994.92.431 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Dz.U.1994.94.457 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Dokumentacja geologiczna złóż kopalin.

Dz.U.1994.93.442 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Opłaty za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

Dz.U.1994.92.430 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska.

Dz.U.1994.93.444 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.1994.94.450 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie wolnego obszaru celnego w Szczecinie.

Dz.U.1994.94.447 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie wolnego obszaru celnego w Świnoujściu.

Dz.U.1994.94.448 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zasady organizowania i tryb przeprowadzania przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego.

Dz.U.1994.93.439 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1994.94.449 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Ochrona zdrowia psychicznego.

Dz.U.2020.685 t.j. | ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Dz.U.1994.98.472 | ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Dz.U.1994.108.516 | ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Projekt prac geologicznych.

Dz.U.1994.91.426 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Słowacja-Polska. Umowa o komunikacji kolejowej przez granicę państwową. Warszawa.1994.08.18.

Dz.U.2015.1610 | umowa międzynarodowa z dnia 18 sierpnia 1994 r. | Akt obowiązujący

Słowacja-Polska. Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Warszawa.1994.08.18.

Dz.U.1996.55.246 | umowa międzynarodowa z dnia 18 sierpnia 1994 r. | Akt obowiązujący

Sposób ustalania i tryb zatwierdzania kryteriów bilansowości złóż kopalin.

Dz.U.1994.93.441 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu.

Dz.U.1994.92.429 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół medycznych.

Dz.U.1994.91.427 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1994.88.413 | obwieszczenie z dnia 4 sierpnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.

Dz.U.1994.90.420 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zakres i sposób prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin.

Dz.U.1994.88.410 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1994 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Archiwum Państwowego w Płocku.

Dz.U.1994.92.437 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1994 r. | Akt obowiązujący