Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

Dz.U.1994.130.654 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady waloryzacji emerytur i rent wojskowych.

Dz.U.1994.126.625 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Wysokość funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej.

Dz.U.1994.123.604 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Dz.U.1995.7.31 | ustawa z dnia 17 listopada 1994 r. | Akt obowiązujący

Mołdowa-Polska. Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Warszawa.1994.11.16.

Dz.U.1995.118.568 | umowa międzynarodowa z dnia 16 listopada 1994 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1994.132.670 | ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawy: Prawo budżetowe oraz o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1994.133.685 | ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Mołdowa-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1994.11.15.

Dz.U.1998.43.255 | umowa międzynarodowa z dnia 15 listopada 1994 r. | Akt obowiązujący

Mołdowa-Polska. Traktat o przyjaźni i współpracy. Warszawa.1994.11.15.

Dz.U.1996.76.363 | umowa międzynarodowa z dnia 15 listopada 1994 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy oraz wzór rejestru tych układów.

Dz.U.1994.123.606 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Wykaz zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym.

Dz.U.1994.131.657 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Zwiększenie wydatków oraz wysokość niedoboru budżetu państwa na rok 1994.

Dz.U.1994.123.603 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Wielkość powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1995 r.

Dz.U.1994.127.630 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1994.120.584 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Dodatki mieszkaniowe.

Dz.U.1994.119.570 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Dotacje dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dz.U.1995.131.639 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty.

Dz.U.1994.122.599 | rozporządzenie z dnia 31 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U.1994.122.597 | rozporządzenie z dnia 31 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Podatek akcyzowy.

Dz.U.1994.125.611 | rozporządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie czynności komorników.

Dz.U.1994.119.577 | rozporządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Dz.U.1994.119.573 | rozporządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisu od sprzeciwu od ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym.

Dz.U.1994.119.575 | rozporządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1994.130.656 | rozporządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.

Dz.U.1994.119.581 | rozporządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U.1994.119.578 | rozporządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług.

Dz.U.1994.119.572 | rozporządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Dz.U.1994.120.589 | rozporządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych.

Dz.U.1994.119.579 | rozporządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1994.125.610 | rozporządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1994.119.576 | rozporządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

Dz.U.1994.120.586 | rozporządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy.

Dz.U.2020.2268 t.j. | ustawa z dnia 27 października 1994 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.1994.117.561 | rozporządzenie z dnia 27 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1994.120.588 | rozporządzenie z dnia 27 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.1994.117.562 | rozporządzenie z dnia 27 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Białoruś-Polska. Umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych. Mińsk.1994.10.26.

Dz.U.1995.128.619 | umowa międzynarodowa z dnia 26 października 1994 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie kwot produkcji cukru.

Dz.U.1994.117.559 | rozporządzenie z dnia 25 października 1994 r. | Akt utracił moc

Ustalenie minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

Dz.U.1994.117.560 | rozporządzenie z dnia 25 października 1994 r. | Akt utracił moc

Wymagania sanitarne w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami.

Dz.U.1994.119.574 | rozporządzenie z dnia 25 października 1994 r. | Akt utracił moc

Maroko-Polska. Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji. Rabat.1994.10.24.

Dz.U.1999.76.858 | umowa międzynarodowa z dnia 24 października 1994 r. | Akt obowiązujący

Podatek od sprzedaży akcji w publicznym obrocie.

Dz.U.1994.123.602 | ustawa z dnia 21 października 1994 r. | Akt utracił moc

Regulamin dyscyplinarny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1994.122.596 | rozporządzenie z dnia 21 października 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1994.119.583 | rozporządzenie z dnia 21 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1994.125.614 | rozporządzenie z dnia 21 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.

Dz.U.1994.132.669 | ustawa z dnia 21 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Specjalne strefy ekonomiczne.

Dz.U.2020.1670 t.j. | ustawa z dnia 20 października 1994 r. | Akt obowiązujący

Chorwacja-Polska. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Warszawa.1994.10.19.

Dz.U.1996.78.370 | umowa międzynarodowa z dnia 19 października 1994 r. | Akt obowiązujący

Środki strzałowe i sprzęt strzałowy w zakładach górniczych.

Dz.U.1994.135.702 | rozporządzenie z dnia 19 października 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1994.115.555 | rozporządzenie z dnia 19 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.

Dz.U.1994.116.557 | rozporządzenie z dnia 18 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U.1994.113.548 | rozporządzenie z dnia 18 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

Dz.U.1994.117.558 | rozporządzenie z dnia 18 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Biegli rewidenci i ich samorząd.

Dz.U.2001.31.359 t.j. | ustawa z dnia 13 października 1994 r. | Akt utracił moc

Ochrona obrotu gospodarczego i zmiana niektórych przepisów prawa karnego.

Dz.U.1994.126.615 | ustawa z dnia 12 października 1994 r. | Akt utracił moc