Law Journal

Wykładnia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Dz.U.1994.132.684 | uchwała z dnia 30 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Wymagania, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

Dz.U.1994.133.690 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Czasowe ograniczenia przywozu brojlerów.

Dz.U.1994.137.715 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy.

Dz.U.1994.137.720 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł światła przywożone z zagranicy.

Dz.U.1994.137.721 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.

Dz.U.1994.137.719 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre surowce do produkcji środków ochrony roślin przywożone z zagranicy.

Dz.U.1994.137.724 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1994.137.718 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U.1994.137.717 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.

Dz.U.1994.137.716 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1994.137.714 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dz.U.1994.129.643 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Tryb i szczegółowe zasady uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.

Dz.U.1994.131.667 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1994 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1994.126.618 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1994 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.1994.126.617 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

Dz.U.1994.130.651 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Dz.U.1994.127.629 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Dz.U.1994.126.616 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Ustalenie morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.1994.131.659 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1994.129.642 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.1994.126.622 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Wysokość i sposób uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.

Dz.U.1994.132.677 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.1994.126.623 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1994.126.620 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Zj.Emir.Arabskie-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie informacji, kultury i nauki. Abu Zabi.1994.11.20.

Dz.U.2003.131.1210 | umowa międzynarodowa z dnia 20 listopada 1994 r. | Akt obowiązujący

Utrata mocy obowiązującej art. 6 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.1994.126.626 | obwieszczenie z dnia 19 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

Dz.U.1994.130.654 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady waloryzacji emerytur i rent wojskowych.

Dz.U.1994.126.625 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Wysokość funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej.

Dz.U.1994.123.604 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Dz.U.1995.7.31 | ustawa z dnia 17 listopada 1994 r. | Akt obowiązujący

Mołdowa-Polska. Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Warszawa.1994.11.16.

Dz.U.1995.118.568 | umowa międzynarodowa z dnia 16 listopada 1994 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1994.132.670 | ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawy: Prawo budżetowe oraz o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1994.133.685 | ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Mołdowa-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1994.11.15.

Dz.U.1998.43.255 | umowa międzynarodowa z dnia 15 listopada 1994 r. | Akt obowiązujący

Mołdowa-Polska. Traktat o przyjaźni i współpracy. Warszawa.1994.11.15.

Dz.U.1996.76.363 | umowa międzynarodowa z dnia 15 listopada 1994 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy oraz wzór rejestru tych układów.

Dz.U.1994.123.606 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Wykaz zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym.

Dz.U.1994.131.657 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Zwiększenie wydatków oraz wysokość niedoboru budżetu państwa na rok 1994.

Dz.U.1994.123.603 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Wielkość powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1995 r.

Dz.U.1994.127.630 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1994.120.584 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Dodatki mieszkaniowe.

Dz.U.1994.119.570 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Dotacje dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dz.U.1995.131.639 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty.

Dz.U.1994.122.599 | rozporządzenie z dnia 31 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U.1994.122.597 | rozporządzenie z dnia 31 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Podatek akcyzowy.

Dz.U.1994.125.611 | rozporządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie czynności komorników.

Dz.U.1994.119.577 | rozporządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Dz.U.1994.119.573 | rozporządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt jednorazowy