Law Journal

Nadanie statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Dz.U.1995.52.283 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady ustalania i pobierania opłat za przejazdy autostradami płatnymi.

Dz.U.1995.58.305 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet.

Dz.U.1995.49.260 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.1995.60.310 | ustawa z dnia 12 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Naczelny Sąd Administracyjny.

Dz.U.1995.74.368 | ustawa z dnia 11 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.1995.81.406 | ustawa z dnia 11 maja 1995 r. | Akt jednorazowy

Określenie niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne.

Dz.U.1995.48.254 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U.1995.48.252 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1995 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U.1995.48.249 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.47.246 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowego ograniczenia wywozu palet.

Dz.U.1995.48.251 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania urzędników Urzędu Rady Ministrów.

Dz.U.1995.44.229 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dz.U.1995.47.245 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Wzór informacji zamieszczanej w graficznej formie reklamy wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1995.50.274 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.

Dz.U.1995.50.271 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1995 r. | Akt obowiązujący

Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania.

Dz.U.1995.48.253 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

Dz.U.1995.44.228 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Dz.U.1995.56.293 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1995.43.223 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

Dz.U.1995.48.250 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Autostrady płatne.

Dz.U.1995.43.222 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Określenie trybu wnoszenia akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa do narodowych funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.1995.45.232 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

Dz.U.1995.44.227 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.

Dz.U.1995.45.236 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentów celnych na taśmę stalową przywożoną z zagranicy.

Dz.U.1995.41.211 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Ochrona gatunkowa roślin.

Dz.U.1995.41.214 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Sposób i czas przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych.

Dz.U.1995.47.248 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1995 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe kierunki działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposoby ich realizacji.

Dz.U.1995.47.244 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie wysokości cen minimalnych, według których będzie realizowany interwencyjny skup pszenicy i żyta.

Dz.U.1995.44.226 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Dz.U.1995.41.213 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Dz.U.1995.38.191 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o radiofonii i telewizji.

Dz.U.1995.66.335 | ustawa z dnia 30 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

Dz.U.1995.38.185 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty.

Dz.U.1995.35.174 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.1995.35.173 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

Dz.U.1995.34.166 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U.1995.37.180 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1995 r. | Akt utracił moc