Law Journal

Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.72.357 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Środki i limity na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.

Dz.U.1995.70.353 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.72.360 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1995.72.358 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1995.72.359 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie dodatkowego kontyngentu celnego ilościowego na sery przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.66.336 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Określenie siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.

Dz.U.1995.66.341 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.1995.68.350 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1995.73.366 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo budżetowe.

Dz.U.1995.78.390 | ustawa z dnia 9 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o normalizacji.

Dz.U.1995.95.471 | ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.

Dz.U.1995.70.354 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Podatek akcyzowy od opakowań z tworzyw sztucznych.

Dz.U.1995.64.331 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1995.68.348 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Kaliskiej.

Dz.U.1995.61.316 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Przekazanie wojewodom realizacji niektórych zadań związanych z prowadzeniem publicznych szkół medycznych.

Dz.U.1995.61.315 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów.

Dz.U.1995.64.328 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.61.312 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu celnego na skrobie: ziemniaczaną, kukurydzianą i pszenną, przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.61.313 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu celnego na specjalistyczne pojazdy strażackie przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.61.314 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wzorów zdobniczych.

Dz.U.1995.58.303 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.

Dz.U.1995.58.302 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.1995.83.417 | ustawa z dnia 26 maja 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dz.U.1995.83.418 | ustawa z dnia 26 maja 1995 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1995.56.296 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Dz.U.1995.61.311 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Ochotnicze Hufce Pracy.

Dz.U.1995.59.309 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Dz.U.1995.52.283 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady ustalania i pobierania opłat za przejazdy autostradami płatnymi.

Dz.U.1995.58.305 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet.

Dz.U.1995.49.260 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.1995.60.310 | ustawa z dnia 12 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Naczelny Sąd Administracyjny.

Dz.U.1995.74.368 | ustawa z dnia 11 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.1995.81.406 | ustawa z dnia 11 maja 1995 r. | Akt jednorazowy

Określenie niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne.

Dz.U.1995.48.254 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U.1995.48.252 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1995 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U.1995.48.249 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.47.246 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowego ograniczenia wywozu palet.

Dz.U.1995.48.251 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania urzędników Urzędu Rady Ministrów.

Dz.U.1995.44.229 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dz.U.1995.47.245 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Wzór informacji zamieszczanej w graficznej formie reklamy wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1995.50.274 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.

Dz.U.1995.50.271 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1995 r. | Akt obowiązujący