Law Journal

Zm.: ustawa - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.1995.132.640 | ustawa z dnia 22 września 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dz.U.1995.114.547 | rozporządzenie z dnia 19 września 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.1995.114.548 | rozporządzenie z dnia 19 września 1995 r. | Akt jednorazowy

Tryb wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.

Dz.U.1995.111.538 | rozporządzenie z dnia 18 września 1995 r. | Akt utracił moc

Chorwacja-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji. Zagrzeb.1995.09.14.

Dz.U.1998.54.346 | umowa międzynarodowa z dnia 14 września 1995 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie czasowego zakazu wywozu lądowych min przeciwpiechotnych.

Dz.U.1995.107.527 | rozporządzenie z dnia 13 września 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.111.536 | rozporządzenie z dnia 12 września 1995 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.1995.131.637 | rozporządzenie z dnia 7 września 1995 r. | Akt utracił moc

Podatek akcyzowy.

Dz.U.1995.105.516 | rozporządzenie z dnia 6 września 1995 r. | Akt utracił moc

Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1995.103.509 | zarządzenie z dnia 6 września 1995 r. | Akt utracił moc

Wykładnia art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1995.114.555 | uchwała z dnia 6 września 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dz.U.1995.107.526 | rozporządzenie z dnia 5 września 1995 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja Konwencji o różnorodności biologicznej.

Dz.U.1995.118.565 | ustawa z dnia 31 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1995.120.577 | ustawa z dnia 30 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

Dz.U.1995.107.525 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Dz.U.1995.120.576 | ustawa z dnia 25 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Sposób oznakowania urządzeń telekomunikacyjnych.

Dz.U.1995.103.512 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Sposób stosowania przymusu bezpośredniego.

Dz.U.1995.103.514 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

Dz.U.1995.106.523 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Ustalenie kwot produkcji cukru.

Dz.U.1995.103.511 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej.

Dz.U.1995.100.500 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami.

Dz.U.1995.102.508 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dz.U.1995.102.507 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Terenowe organy specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego.

Dz.U.1995.103.513 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Wypłata w 1995 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego uczestnikom wojny w latach 1918-1921.

Dz.U.1995.100.497 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dz.U.1995.100.498 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Ełckiej.

Dz.U.1995.99.489 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.

Dz.U.1995.99.490 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1995.94.468 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Dz.U.1995.100.492 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wprowadzania opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych.

Dz.U.1995.100.493 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do produkcji baterii galwanicznych.

Dz.U.1995.94.466 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do zagospodarowania mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej.

Dz.U.1995.100.494 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.1995.94.467 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Wykaz świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Dz.U.1995.100.503 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1995.92.456 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Określenie terminu płatności opłat sankcyjnych przez producentów cukru.

Dz.U.1995.95.476 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Konwencja w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu). Bruksela.1995.07.26.

Dz.U.2005.29.243 | umowa międzynarodowa z dnia 26 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

Dz.U.1995.90.451 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ławników w sądach wojskowych.

Dz.U.1995.92.459 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli.

Dz.U.1995.90.448 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie zasad wynagradzania Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.1995.88.441 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i Sekretarza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1995.88.442 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1995.85.429 | zarządzenie z dnia 21 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Wysokość stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowe zasady i tryb ich udzielania w 1995 r.

Dz.U.1995.93.464 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.1995.101.504 | ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie wysokości ceny minimalnej interwencyjnego skupu trzody chlewnej.

Dz.U.1995.84.423 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Zlecanie zadań państwowych jednostkom niepaństwowym.

Dz.U.1995.87.437 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

Dz.U.1995.89.445 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Ochrona roślin uprawnych.

Dz.U.2002.171.1398 t.j. | ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. | Akt utracił moc