Law Journal

Podatek akcyzowy.

Dz.U.1995.135.663 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dz.U.2021.276 t.j. | ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks morski.

Dz.U.1996.6.39 | ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.1996.7.44 | ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dz.U.1995.138.684 | ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1995.150.730 | ustawa konstytucyjna z dnia 9 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1995.150.731 | ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Mongolia-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Warszawa.1995.11.08.

Dz.U.2004.216.2193 | umowa międzynarodowa z dnia 8 listopada 1995 r. | Akt obowiązujący

Określenie wysokości opłaty za powszechne świadectwo udziałowe i tryb jej wniesienia.

Dz.U.1995.128.623 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Szczególny tryb zbycia niektórych akcji Banku Gdańskiego S.A.

Dz.U.1995.135.662 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Wyniki głosowania i wynik wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r.

Dz.U.1995.126.604 | obwieszczenie z dnia 7 listopada 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.1995.128.622 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Wybory przedterminowe do Rady Miejskiej w Sępopolu.

Dz.U.1995.126.605 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1995.131.638 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Wielkość powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1996 r.

Dz.U.1995.128.624 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Zasady organizowania i zakres rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej.

Dz.U.1995.132.653 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Kolejarzy Polskich z siedzibą w Lublinie.

Dz.U.1995.127.613 | rozporządzenie z dnia 31 października 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1995.127.610 | rozporządzenie z dnia 30 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.

Dz.U.1995.127.607 | rozporządzenie z dnia 27 października 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo dewizowe.

Dz.U.1995.132.641 | ustawa z dnia 27 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Niektóre formy popierania budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U.2019.2195 t.j. | ustawa z dnia 26 października 1995 r. | Akt obowiązujący

Ogólne warunki przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasady rozliczeń.

Dz.U.1995.127.608 | rozporządzenie z dnia 26 października 1995 r. | Akt utracił moc

Pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów.

Dz.U.1995.138.682 | ustawa z dnia 26 października 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.

Dz.U.1995.138.683 | ustawa z dnia 26 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzanie uczestników tych zajęć.

Dz.U.1995.127.614 | rozporządzenie z dnia 20 października 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1995.122.588 | rozporządzenie z dnia 20 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1995.122.594 | rozporządzenie z dnia 19 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”.

Dz.U.1995.120.583 | rozporządzenie z dnia 17 października 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

Dz.U.1995.120.582 | rozporządzenie z dnia 17 października 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Przemysłu i Handlu.

Dz.U.1995.130.630 | rozporządzenie z dnia 17 października 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Antymonopolowemu.

Dz.U.1995.123.598 | rozporządzenie z dnia 17 października 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.1995.122.593 | rozporządzenie z dnia 16 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Prawo łowieckie.

Dz.U.2020.1683 t.j. | ustawa z dnia 13 października 1995 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki wydawania świadectw homologacji i zakres ich obowiązywania.

Dz.U.1995.122.592 | rozporządzenie z dnia 13 października 1995 r. | Akt utracił moc

Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dz.U.2020.170 t.j. | ustawa z dnia 13 października 1995 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U.1995.130.629 | ustawa z dnia 13 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.1995.142.704 | ustawa z dnia 13 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1995.142.703 | ustawa z dnia 13 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie telekomunikacyjnym.

Dz.U.1995.120.581 | rozporządzenie z dnia 10 października 1995 r. | Akt utracił moc

Tryb, rodzaj i wysokość udzielania nagród za znaleziska i wykopaliska archeologiczne.

Dz.U.1995.120.580 | rozporządzenie z dnia 10 października 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

Dz.U.1995.123.595 | rozporządzenie z dnia 10 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym.

Dz.U.1995.120.579 | rozporządzenie z dnia 10 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1995.118.574 | obwieszczenie z dnia 6 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe zwiększenie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.

Dz.U.1995.115.558 | rozporządzenie z dnia 3 października 1995 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób ustalania wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.1995.118.570 | rozporządzenie z dnia 3 października 1995 r. | Akt utracił moc

Wpis od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej.

Dz.U.1995.117.563 | rozporządzenie z dnia 3 października 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.

Dz.U.1995.120.578 | rozporządzenie z dnia 3 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Zwiększenie wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1995.

Dz.U.1995.115.557 | rozporządzenie z dnia 3 października 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim.

Dz.U.1995.118.573 | rozporządzenie z dnia 29 września 1995 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.1995.124.601 | ustawa z dnia 29 września 1995 r. | Akt utracił moc

Ustalenie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego i regulamin jego działania.

Dz.U.1995.112.540 | rozporządzenie z dnia 28 września 1995 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwolenia telekomunikacyjne.

Dz.U.1995.118.571 | rozporządzenie z dnia 26 września 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.

Dz.U.1995.127.612 | rozporządzenie z dnia 25 września 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

Dz.U.1995.127.611 | rozporządzenie z dnia 25 września 1995 r. | Akt jednorazowy