Law Journal

Zwiększenie wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1996.

Dz.U.1996.105.484 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.1996.104.482 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U.1996.103.476 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1996.101.466 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Komitet Integracji Europejskiej.

Dz.U.1996.106.494 | ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

Dz.U.1996.106.497 | ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Rada Ministrów.

Dz.U.2021.178 t.j. | ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.

Dz.U.1996.106.495 | ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w niektórych województwach.

Dz.U.1996.101.468 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach płockim i suwalskim.

Dz.U.1996.101.469 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Dz.U.2016.154 t.j. | ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.

Dz.U.1996.106.498 | ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

Dz.U.1996.106.496 | ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Wykonanie ustawy o ustanowieniu Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".

Dz.U.1996.101.467 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.2017.711 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1996 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających.

Dz.U.1996.98.455 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Nadawanie nazw statkom morskim.

Dz.U.1996.101.471 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zasady współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym.

Dz.U.1996.101.470 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe Rady Gminy w Chojnowie.

Dz.U.1996.96.445 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Wysokość opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe.

Dz.U.1996.93.425 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.1996.96.444 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie dodatkowych kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1996 r.

Dz.U.1996.101.472 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1996.92.417 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Białowieski Park Narodowy.

Dz.U.1996.93.424 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1996 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.U.1996.97.451 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dz.U.1996.93.423 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Dz.U.1996.94.428 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

Dz.U.1996.95.436 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zakres i wzór ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.

Dz.U.1996.91.412 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1996.92.416 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.1996.92.415 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

USA-Polska. Umowa o ekstradycji. Waszyngton.1996.07.10.

Dz.U.1999.93.1066 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lipca 1996 r. | Akt obowiązujący

USA-Polska. Umowa o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych. Waszyngton.1996.07.10.

Dz.U.1999.76.860 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lipca 1996 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1996.85.388 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.1996.86.394 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Dz.U.1996.88.399 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.1996.94.426 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1996 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki.

Dz.U.1996.90.408 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

Dz.U.1996.95.434 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Doradztwo podatkowe.

Dz.U.2020.130 t.j. | ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. | Akt obowiązujący

Służba cywilna.

Dz.U.1996.89.402 | ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zawody pielęgniarki i położnej.

Dz.U.2009.151.1217 t.j. | ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo budowlane.

Dz.U.1996.100.465 | ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.1996.89.401 | ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.1996.82.380 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazw niektórych wyższych szkół artystycznych.

Dz.U.1996.100.462 | ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy