Law Journal

Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith).

Dz.U.2020.1190 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Reorganizacja Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Dz.U.2019.327 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru bankowego.

Dz.U.2019.258 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń.

Dz.U.2019.256 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zespół do przygotowania zadań na egzamin komorniczy.

Dz.U.2019.332 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej. Bruksela.2019.02.06.

Dz.U.2020.1001 | umowa międzynarodowa z dnia 6 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdanie z działalności brokerskiej.

Dz.U.2019.329 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykaz stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej.

Dz.U.2019.234 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Nagrody ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich.

Dz.U.2019.302 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Dz.U.2019.233 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym.

Dz.U.2019.317 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa.

Dz.U.2019.304 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Świadczenia gwarantowane z zakresu ratownictwa medycznego.

Dz.U.2019.237 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2019.230 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2019.232 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Program pilotażowy kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca.

Dz.U.2019.353 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Przedłużenie niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Dz.U.2019.197 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2019 r. | Akt utracił moc

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Dz.U.2021.419 t.j. | ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dz.U.2019.226 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks wyborczy.

Dz.U.2019.273 | ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.271 | ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dz.U.2019.276 | ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego.

Dz.U.2019.278 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wykaz podmiotów posiadających istotne znaczenie dla polityki transportowej realizowanej przez państwo.

Dz.U.2019.194 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

Dz.U.2019.222 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

Dz.U.2021.740 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2019.187 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2019 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2019.188 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2019 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2019.185 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2019 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

Dz.U.2019.186 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej.

Dz.U.2019.195 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2019.156 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.

Dz.U.2019.170 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przetwarzania informacji przez Policję.

Dz.U.2019.180 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Dz.U.2019.182 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2019.190 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu.

Dz.U.2019.143 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2019.135 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2019 r. | Akt utracił moc

Współczynniki kosztochłonności.

Dz.U.2019.202 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

Dz.U.2019.137 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory prezydenta miasta Gdańska w województwie pomorskim.

Dz.U.2019.124 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2019 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie kontroli kancelarii komorniczej.

Dz.U.2019.259 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący