Law Journal

Wzór kwestionariusza postępowania antydumpingowego przeznaczonego dla producentów lub eksporterów.

Dz.U.1998.17.84 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego.

Dz.U.1998.17.83 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia ewidencji obrotu specjalnego z zagranicą.

Dz.U.1998.17.79 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1998.16.76 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U.1998.16.75 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Najniższe wynagrodzenie za pracę pracowników.

Dz.U.1998.16.74 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

Dz.U.1998.16.73 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U.1998.16.71 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1998 r. | Akt jednorazowy

Czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osoby uprawnione do ich przeprowadzania.

Dz.U.1998.15.69 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1998.15.68 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Komisje dyscyplinarne dla nauczycieli i tryb postępowania dyscyplinarnego.

Dz.U.1998.15.64 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.1998.15.63 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Konwencja dotycząca odprawy czasowej. Stambuł.1990.06.26.

Dz.U.1998.14.61 | umowa międzynarodowa z dnia 26 czerwca 1990 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje dyplomów oraz wzory dyplomów wydawanych przez uczelnie zawodowe.

Dz.U.1998.13.59 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Zakres danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej.

Dz.U.1998.13.58 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.1998.13.57 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.

Dz.U.1998.13.56 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

Dz.U.1998.13.55 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Zakres i tryb składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

Dz.U.1998.12.52 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu specjalnego z zagranicą.

Dz.U.1998.12.49 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru świadectwa o końcowym użytkowniku oraz trybu jego wydawania.

Dz.U.1998.12.48 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Dz.U.1998.12.45 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie i odwołanie czasu letniego w latach 1998-2001.

Dz.U.1998.12.44 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Dz.U.1998.12.43 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

Dz.U.1998.12.42 | ustawa z dnia 8 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania.

Dz.U.1998.11.39 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 1998 r. | Akt obowiązujący

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN).

Dz.U.1998.11.37 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Kodeks morski.

Dz.U.1998.10.36 t.j. | ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 5/97.

Dz.U.1998.9.35 | wyrok z dnia 13 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg polskich statków morskich.

Dz.U.1998.9.34 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Określenie rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.1998.9.31 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Służba funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U.1998.8.28 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 2/97.

Dz.U.1998.6.24 | wyrok z dnia 5 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1998.6.23 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie cen urzędowych za niektóre przewozy osób koleją.

Dz.U.1998.6.22 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen urzędowych za niektóre przewozy osób w krajowej międzymiastowej komunikacji autobusowej.

Dz.U.1998.6.21 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego.

Dz.U.1998.6.19 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Dz.U.1998.5.16 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Określenie szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją.

Dz.U.1998.4.12 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądów wojskowych oraz określenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.1998.4.11 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.1998.4.9 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1998.3.8 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Podatek akcyzowy.

Dz.U.1998.2.3 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Opłaty pobierane w kraju od cudzoziemców za wydanie dokumentów.

Dz.U.1998.1.2 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady, tryb postępowania oraz wzory dokumentów w sprawach cudzoziemców.

Dz.U.1998.1.1 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja odpadów.

Dz.U.1997.162.1135 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórych towarów.

Dz.U.1997.162.1132 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.

Dz.U.1997.162.1131 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc