Law Journal

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Dz.U.2021.442 t.j. | ustawa z dnia 8 maja 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zarządzenie ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie płockim.

Dz.U.1997.46.294 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks celny oraz ustawa - Prawo celne.

Dz.U.1997.64.407 | ustawa z dnia 8 maja 1997 r. | Akt jednorazowy

Powołanie i tryb działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Dz.U.1997.46.291 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

Dz.U.1997.47.313 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki.

Dz.U.1997.50.319 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb nabywania akcji przez uprawnionych plantatorów buraka cukrowego.

Dz.U.1997.47.311 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1997 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty.

Dz.U.1997.47.310 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1997 r. | Akt jednorazowy

Medyczne centra kształcenia ustawicznego dorosłych.

Dz.U.1997.52.336 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Pełnomocnik Rządu do Spraw Dzieci.

Dz.U.1997.47.302 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1997.47.301 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Liczba członków komisji służby cywilnej i kadencji tych komisji.

Dz.U.1997.42.266 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Łotwa-Polska. Umowa o wolnym handlu. Warszawa.1997.04.28.

Dz.U.1999.63.709 | umowa międzynarodowa z dnia 28 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Łotwa-Polska. Umowa o wolnym handlu (tymczasowe stosowanie). Warszawa.1997.04.28.

Dz.U.1998.42.241 | umowa międzynarodowa z dnia 28 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia członków komisji służby cywilnej.

Dz.U.1997.42.267 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Polska Akademia Nauk.

Dz.U.1997.75.469 | ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo wodne.

Dz.U.1997.47.299 | ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.

Dz.U.1997.42.265 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Przeciwdziałanie narkomanii.

Dz.U.2003.24.198 t.j. | ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o dozorze technicznym.

Dz.U.1997.64.406 | ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dz.U.1997.75.467 | ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o lasach oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.1997.54.349 | ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcja Weterynaryjna.

Dz.U.1999.66.752 t.j. | ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Domy pomocy społecznej.

Dz.U.1997.44.277 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu zwierząt, mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego z Królestwa Holandii.

Dz.U.1997.44.279 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Dz.U.1997.40.249 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Tajlandia-Polska. Umowa o przekazywaniu przestępców i współpracy w wykonywaniu orzeczeń w sprawach karnych. Bangkok.1997.04.19.

Dz.U.1999.61.658 | umowa międzynarodowa z dnia 19 kwietnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Określenie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania.

Dz.U.1997.63.399 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Czwarty protokół do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS). Genewa.1997.04.15.

Dz.U.2003.148.1440 | umowa międzynarodowa z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.1997.44.274 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.1997.46.289 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.1997.46.290 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1997.46.295 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.1997.37.228 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1997.37.227 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Umowa o akcesji Rumunii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu. Bukareszt.1997.04.12.

Dz.U.2002.149.1235 | umowa międzynarodowa z dnia 12 kwietnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim. Lizbona.1997.04.11.

Dz.U.2004.233.2339 | umowa międzynarodowa z dnia 11 kwietnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.

Dz.U.1997.47.298 | ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Prawo energetyczne.

Dz.U.2021.716 t.j. | ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. | Akt obowiązujący

RFN-Polska. Umowa o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków. Warszawa.1997.04.10.

Dz.U.1999.22.201 | umowa międzynarodowa z dnia 10 kwietnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1997.39.239 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

Dz.U.1997.39.246 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.1997.39.240 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U.1997.68.435 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Wykaz leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.

Dz.U.1997.40.250 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Określenie terminu utraty ważności powszechnych świadectw udziałowych.

Dz.U.1997.36.218 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Dz.U.1997.41.256 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem.

Dz.U.1997.46.288 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.

Dz.U.1997.34.212 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy