Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Dz.U.1997.79.487 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.U.1997.69.442 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenie ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U.1997.73.457 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.1997.77.482 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Zasady ustalania opłat za udostępnianie linii kolejowych.

Dz.U.1997.73.463 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.1997.73.456 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Dz.U.1997.73.458 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dz.U.1997.76.479 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący

Biblioteki.

Dz.U.2019.1479 t.j. | ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Obowiązek stosowania Polskich Norm.

Dz.U.1997.83.535 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Odpady.

Dz.U.1997.96.592 | ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Partie polityczne.

Dz.U.2018.580 t.j. | ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Służba medycyny pracy.

Dz.U.2019.1175 t.j. | ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący

Transport kolejowy.

Dz.U.1997.96.591 | ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.

Dz.U.1997.83.536 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zmiana innych ustaw.

Dz.U.1997.93.569 | ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Finansowanie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa.

Dz.U.1997.103.650 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Dz.U.2020.982 t.j. | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyższe szkoły zawodowe.

Dz.U.1997.96.590 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dz.U.1997.126.805 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektóre ustawy.

Dz.U.1998.59.375 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1997.98.603 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".

Dz.U.1997.101.630 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U.1997.107.684 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo przewozowe.

Dz.U.1997.101.629 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Cudzoziemcy.

Dz.U.2001.127.1400 t.j. | ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Świadek koronny.

Dz.U.2016.1197 t.j. | ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zarządzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1997.67.422 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1997.108.701 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy tryb działania i organizacja Komitetu Polityki Ubezpieczeń Kredytów i Gwarancji Ubezpieczeniowych.

Dz.U.1997.69.440 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U.1997.65.418 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby straży pożarnej.

Dz.U.1997.66.420 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów na potrzeby lotnictwa cywilnego.

Dz.U.1997.65.417 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na przywóz towarów pochodzących z Rumunii.

Dz.U.1997.66.421 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1997.66.419 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1997.65.415 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1997.65.416 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Współdziałanie Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim.

Dz.U.1997.73.460 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący

Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2021.450 t.j. | ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.1997.104.661 | ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Akt poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Genewa.1997.06.19.

Dz.U.2016.341 | umowa międzynarodowa z dnia 19 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Konwencja nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy. Genewa.1997.06.19.

Dz.U.2008.222.1448 | umowa międzynarodowa z dnia 19 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Uniwersytetu w Białymstoku.

Dz.U.1997.102.642 | ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący

Zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest.

Dz.U.2020.1680 t.j. | ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej.

Dz.U.1997.70.448 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

Dz.U.1997.67.424 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia w Rybniku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dz.U.1997.67.429 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie policjantów.

Dz.U.1997.74.466 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Meksyk-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie edukacji i kultury. Warszawa.1997.06.12.

Dz.U.1998.54.344 | umowa międzynarodowa z dnia 12 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1997.61.389 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy