Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych.

Dz.U.1997.93.572 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o stanie wyjątkowym.

Dz.U.1997.81.512 | ustawa z dnia 18 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.

Dz.U.1997.87.551 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1997 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe zasady i tryb nadawania stopni strażakom w służbie kandydackiej.

Dz.U.1997.91.564 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1997 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa budżetowa na rok 1997.

Dz.U.1997.80.510 | ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dz.U.1997.80.504 | ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o drogach publicznych.

Dz.U.1997.80.497 | ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Dz.U.1997.80.503 | ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U.1997.80.505 | ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Policji.

Dz.U.1997.80.499 | ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1997.80.495 | ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o uposażeniu żołnierzy.

Dz.U.1997.80.496 | ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.

Dz.U.1997.80.500 | ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

Dz.U.1997.80.501 | ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1997.80.506 | ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dz.U.1997.80.502 | ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo celne.

Dz.U.1997.80.498 | ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zakres i zasady wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Dz.U.1997.86.545 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

Dz.U.1997.79.489 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dz.U.1997.91.558 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Ważność referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.

Dz.U.1997.79.490 | uchwała z dnia 15 lipca 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1997.79.488 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

RFN-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Bonn.1997.07.14.

Dz.U.1999.39.379 | umowa międzynarodowa z dnia 14 lipca 1997 r. | Akt obowiązujący

Zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych w dniu 18 lipca 1997 r.

Dz.U.1997.76.478 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Pełnomocnik Rządu do Spraw Usuwania Skutków Powodzi.

Dz.U.1997.76.477 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Bangladesz-Polska. Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Warszawa.1997.07.08.

Dz.U.2000.43.492 | umowa międzynarodowa z dnia 8 lipca 1997 r. | Akt obowiązujący

Pełnomocnik Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi.

Dz.U.1997.79.486 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Skorygowane wyniki głosowania i wynik referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.

Dz.U.1997.75.476 | obwieszczenie z dnia 8 lipca 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Dz.U.1997.79.487 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.U.1997.69.442 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenie ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U.1997.73.457 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.1997.77.482 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Zasady ustalania opłat za udostępnianie linii kolejowych.

Dz.U.1997.73.463 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.1997.73.456 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Dz.U.1997.73.458 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dz.U.1997.76.479 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący

Biblioteki.

Dz.U.2019.1479 t.j. | ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Obowiązek stosowania Polskich Norm.

Dz.U.1997.83.535 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Odpady.

Dz.U.1997.96.592 | ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Partie polityczne.

Dz.U.2018.580 t.j. | ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Służba medycyny pracy.

Dz.U.2019.1175 t.j. | ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący

Transport kolejowy.

Dz.U.1997.96.591 | ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.

Dz.U.1997.83.536 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zmiana innych ustaw.

Dz.U.1997.93.569 | ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Finansowanie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa.

Dz.U.1997.103.650 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Dz.U.2020.982 t.j. | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyższe szkoły zawodowe.

Dz.U.1997.96.590 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dz.U.1997.126.805 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektóre ustawy.

Dz.U.1998.59.375 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1997.98.603 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".

Dz.U.1997.101.630 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U.1997.107.684 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo przewozowe.

Dz.U.1997.101.629 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Cudzoziemcy.

Dz.U.2001.127.1400 t.j. | ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Świadek koronny.

Dz.U.2016.1197 t.j. | ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zarządzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1997.67.422 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1997.108.701 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy tryb działania i organizacja Komitetu Polityki Ubezpieczeń Kredytów i Gwarancji Ubezpieczeniowych.

Dz.U.1997.69.440 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc