Law Journal

Szczegółowe kryteria wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2019.2454 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Dz.U.2019.2453 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Dz.U.2019.2452 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku.

Dz.U.2019.2448 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.

Dz.U.2019.2446 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Dz.U.2019.2444 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Dz.U.2019.2443 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Dz.U.2019.2440 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dz.U.2019.2439 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Dz.U.2019.2438 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory do Rady Gminy w Bałtowie w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2019.2437 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Ustalenie, zmiana i zniesienie urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.

Dz.U.2019.2435 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzory zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.2019.2434 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty rocznej za aplikację adwokacką.

Dz.U.2019.2432 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Kwartalne i dodatkowe roczne sprawozdania finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej.

Dz.U.2019.2431 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zgłaszanie podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu.

Dz.U.2019.2430 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu.

Dz.U.2019.2428 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wzory zamknięć urzędowych, w tym pieczęci, stempli i innych znaków.

Dz.U.2019.2426 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Opłata za ustalanie wskaźnika ryzyka.

Dz.U.2019.2425 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dotacja przedmiotowa do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych.

Dz.U.2019.2424 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Dz.U.2019.2422 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 13/18.

Dz.U.2019.2421 | wyrok z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2019.2420 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Środki przymusu bezpośredniego i broń palna.

Dz.U.2019.2418 t.j. | ustawa z dnia 24 maja 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Dz.U.2019.2417 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wysokość wpłaty lotniczej w 2020 r.

Dz.U.2019.2416 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Dz.U.2019.2414 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw praw człowieka.

Dz.U.2019.2413 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Wojskowego Dozoru Technicznego oraz jego organizacja.

Dz.U.2019.2411 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Rejestr endoprotezoplastyk.

Dz.U.2019.2409 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dz.U.2019.2408 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dz.U.2019.2407 t.j. | ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 16/19.

Dz.U.2019.2406 | wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2019.2404 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

USA-Polska. Umowa w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji. Waszyngton.2019.08.16.

Dz.U.2019.2402 | umowa międzynarodowa z dnia 16 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Dz.U.2019.2399 t.j. | ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept.

Dz.U.2019.2395 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dz.U.2019.2393 t.j. | ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Liczenie osób odbywających podróż na statkach.

Dz.U.2019.2391 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Kompatybilność elektromagnetyczna.

Dz.U.2019.2388 t.j. | ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego.

Dz.U.2019.2386 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek.

Dz.U.2019.2384 t.j. | ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Dz.U.2019.2383 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzanie przetargów na nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości.

Dz.U.2019.2382 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Ozimka w województwie opolskim.

Dz.U.2019.2381 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sportu.

Dz.U.2019.2380 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Stawiszyna w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2019.2379 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru.

Dz.U.2019.2378 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Katowicka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2019.2376 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa.

Dz.U.2019.2375 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Regulamin funkcjonowania Funduszu Edukacji Finansowej.

Dz.U.2019.2374 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Licencja maszynisty.

Dz.U.2019.2373 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Właściwość organów podatkowych.

Dz.U.2019.2371 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r.

Dz.U.2019.2370 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Dz.U.2019.2368 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.

Dz.U.2019.2366 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części.

Dz.U.2019.2360 | obwieszczenie z dnia 17 października 2019 r. | Akt obowiązujący