Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Dz.U.1998.5.16 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

Dz.U.1998.12.42 | ustawa z dnia 8 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie cen urzędowych za niektóre przewozy osób koleją.

Dz.U.1998.6.22 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen urzędowych za niektóre przewozy osób w krajowej międzymiastowej komunikacji autobusowej.

Dz.U.1998.6.21 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg polskich statków morskich.

Dz.U.1998.9.34 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania.

Dz.U.1998.11.39 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 1998 r. | Akt obowiązujący

Podatek akcyzowy.

Dz.U.1998.2.3 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 2/97.

Dz.U.1998.6.24 | wyrok z dnia 5 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.

Dz.U.1997.162.1106 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędów celnych oraz określenie ich siedzib.

Dz.U.1997.162.1122 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dz.U.1997.162.1124 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego.

Dz.U.1998.6.19 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U.1997.162.1105 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Dz.U.1997.162.1123 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1998.3.8 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Badania statystyczne dotyczące rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Dz.U.1998.26.152 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Opłaty pobierane w kraju od cudzoziemców za wydanie dokumentów.

Dz.U.1998.1.2 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Opłaty za składowanie odpadów.

Dz.U.1997.162.1116 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

Dz.U.1997.162.1117 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Wytyczne dotyczące racjonalizacji wydatków na samochodowy transport osobowy w urzędach administracji państwowej.

Dz.U.1997.162.1111 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Dz.U.1997.162.1115 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.

Dz.U.1997.162.1121 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią.

Dz.U.1997.162.1112 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu żelatyny.

Dz.U.1997.162.1114 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Organizacja roku szkolnego.

Dz.U.1997.162.1118 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie automatycznej rejestracji obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową.

Dz.U.1997.162.1128 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1998 r.

Dz.U.1997.162.1129 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1998 r.

Dz.U.1997.162.1130 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.

Dz.U.1997.162.1131 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórych towarów.

Dz.U.1997.162.1132 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądów wojskowych oraz określenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.1998.4.11 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja odpadów.

Dz.U.1997.162.1135 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

Dz.U.1997.162.1126 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Określenie szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją.

Dz.U.1998.4.12 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady, tryb postępowania oraz wzory dokumentów w sprawach cudzoziemców.

Dz.U.1998.1.1 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Wydatki budżetowe, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1997.

Dz.U.1997.162.1109 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.1998.18.86 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dz.U.1997.160.1089 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1997.158.1054 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Wykaz towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1997.162.1125 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 2/97.

Dz.U.1997.159.1077 | wyrok z dnia 22 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: wskaźnik U.

Dz.U.1997.162.1120 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru oraz sposobu prowadzenia rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1997.160.1095 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Protokół dodatkowy nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu. Warszawa.1997.12.19.

Dz.U.2002.168.1380 | umowa międzynarodowa z dnia 19 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy tryb ustalania wartości celnej przywożonych towarów.

Dz.U.1997.158.1051 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych nadwozi i podwozi do tych pojazdów.

Dz.U.1997.158.1053 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowego zakazu przywozu żelatyny.

Dz.U.1997.156.1020 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U.1997.159.1066 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dz.U.1997.159.1058 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1997.159.1074 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U.1997.159.1070 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich.

Dz.U.1997.159.1069 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc