Law Journal

Zakres, szczegółowe zasady i tryb kontroli przeprowadzanej przez Ministra Skarbu Państwa.

Dz.U.1998.23.121 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dz.U.1998.22.95 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.1998.19.88 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1998 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.1998.22.118 | obwieszczenie z dnia 9 lutego 1998 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Dz.U.1998.20.92 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1998 r. | Akt utracił moc

Algorytm rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe.

Dz.U.1998.21.93 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U.1998.16.71 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1998 r. | Akt jednorazowy

Umowa dotycząca przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku. Helsinki.1998.02.02.

Dz.U.2010.90.585 | umowa międzynarodowa z dnia 2 lutego 1998 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłat za przeprowadzenie badań technicznych.

Dz.U.1998.20.91 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Najniższe wynagrodzenie za pracę pracowników.

Dz.U.1998.16.74 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Armenia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1998.01.27.

Dz.U.2000.2.9 | umowa międzynarodowa z dnia 27 stycznia 1998 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.1998.15.63 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1998.16.76 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie spisów osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia świadectw rekompensacyjnych.

Dz.U.1998.26.151 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.1998.13.57 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

Dz.U.1998.16.73 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U.1998.16.75 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Komisje dyscyplinarne dla nauczycieli i tryb postępowania dyscyplinarnego.

Dz.U.1998.15.64 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Dz.U.1998.12.45 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o utworzeniu Głównego Urzędu Miar.

Dz.U.1998.37.202 | ustawa z dnia 22 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie i odwołanie czasu letniego w latach 1998-2001.

Dz.U.1998.12.44 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Dz.U.1998.12.43 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy

Czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osoby uprawnione do ich przeprowadzania.

Dz.U.1998.15.69 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru świadectwa o końcowym użytkowniku oraz trybu jego wydawania.

Dz.U.1998.12.48 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu specjalnego z zagranicą.

Dz.U.1998.12.49 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Zakres i tryb składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

Dz.U.1998.12.52 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Rodzaje dyplomów oraz wzory dyplomów wydawanych przez uczelnie zawodowe.

Dz.U.1998.13.59 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Zakres danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej.

Dz.U.1998.13.58 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Wzór kwestionariusza postępowania antydumpingowego przeznaczonego dla producentów lub eksporterów.

Dz.U.1998.17.84 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego.

Dz.U.1998.17.83 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.1998.9.31 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN).

Dz.U.1998.11.37 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

Dz.U.1998.13.55 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.

Dz.U.1998.13.56 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1998 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 5/97.

Dz.U.1998.9.35 | wyrok z dnia 13 stycznia 1998 r. | Akt jednorazowy