Dziennik Ustaw

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

Dz.U.1999.51.520 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie z opłat niektórych rodzajów przewozów wykonywanych w międzynarodowym transporcie drogowym.

Dz.U.1999.50.518 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.

Dz.U.1999.50.517 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni.

Dz.U.1999.50.516 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy.

Dz.U.1999.50.512 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Przekształcenia w Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Dz.U.1999.50.508 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Dz.U.1999.50.507 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

Dz.U.1999.50.506 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Dz.U.1999.50.505 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Gorzowskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.U.1999.50.504 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Komarów-Osada.

Dz.U.1999.50.503 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U.1999.50.502 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne.

Dz.U.1999.50.501 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1999.50.499 | ustawa z dnia 7 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 9/98.

Dz.U.1999.49.498 | wyrok z dnia 25 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 10/98.

Dz.U.1999.49.497 | wyrok z dnia 24 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

Dz.U.1999.49.496 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.1999.49.494 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dz.U.1999.49.491 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zasady sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowy regulamin tej straży.

Dz.U.1999.49.489 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1999 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1999.49.486 | ustawa z dnia 7 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o finansach publicznych.

Dz.U.1999.49.485 | ustawa z dnia 7 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektóre ustawy.

Dz.U.1999.49.484 | ustawa z dnia 6 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Służba cywilna.

Dz.U.1999.49.483 | ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Legitymacja służbowa żołnierza Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.1999.48.482 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Kierowanie ruchem drogowym.

Dz.U.1999.48.481 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady powoływania i finansowania oraz tryb działania komisji bioetycznych.

Dz.U.1999.47.480 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1999 r. | Akt obowiązujący

Wymiana praw jazdy.

Dz.U.1999.47.478 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady współdziałania straży ochrony kolei z Policją i Strażą Graniczną.

Dz.U.1999.47.477 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni.

Dz.U.1999.47.472 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.1999.47.471 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.1999.47.463 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Tryb przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego.

Dz.U.1999.47.462 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1999 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o łączności.

Dz.U.1999.47.461 | ustawa z dnia 23 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 6/98.

Dz.U.1999.45.458 | wyrok z dnia 17 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Tryb wykonywania kontroli przez Głównego Inspektora Kolejnictwa.

Dz.U.1999.45.457 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Dz.U.1999.45.456 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1999 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1999.45.455 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Rozgraniczanie nieruchomości.

Dz.U.1999.45.453 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1999 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1999.45.452 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Materiał biologiczny wykorzystywany w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1999.45.451 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

Dz.U.1999.45.447 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie wolnego obszaru celnego w Sokółce w województwie podlaskim.

Dz.U.1999.45.444 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dz.U.1999.45.442 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania oraz wymogi kwalifikacyjne pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dz.U.1999.45.441 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

Dz.U.1999.45.440 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dz.U.1999.45.439 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenie Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.

Dz.U.1999.45.438 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zamówieniach publicznych.

Dz.U.1999.45.437 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1999.45.436 | ustawa z dnia 8 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 9/98.

Dz.U.1999.44.434 | wyrok z dnia 11 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.1999.44.432 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 13/98.

Dz.U.1999.43.431 | wyrok z dnia 11 maja 1999 r. | Akt jednorazowy