Law Journal

Pełnomocnik Rządu do Spraw Decentralizacji Finansów Publicznych.

Dz.U.1998.66.432 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 17/97.

Dz.U.1998.62.400 | wyrok z dnia 12 maja 1998 r. | Akt jednorazowy

Wysokość i zasady dokonywania wpłat do Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.1998.63.406 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowe zasady i tryb ich udzielania w 1998 r.

Dz.U.1998.71.461 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na rok 1999.

Dz.U.1998.62.391 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz sposób wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa.

Dz.U.1998.63.409 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli.

Dz.U.1998.148.966 | ustawa z dnia 8 maja 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.1998.66.430 | ustawa z dnia 8 maja 1998 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Akademickiemu w Kielcach.

Dz.U.1998.62.398 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Ustalenie stawki dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

Dz.U.1998.60.389 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dz.U.1998.75.486 | ustawa z dnia 7 maja 1998 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 35/97.

Dz.U.1998.59.381 | wyrok z dnia 5 maja 1998 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb przyznawania gminom subwencji drogowej.

Dz.U.1998.59.376 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.

Dz.U.1998.58.367 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

Dz.U.1998.54.348 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.

Dz.U.1998.55.355 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Emisja obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej.

Dz.U.1998.54.350 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Centrum Kształcenia i Dialogu "Theotokos" z siedzibą w Gliwicach.

Dz.U.1998.59.379 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Radiu "PULS" Diecezji Gliwickiej.

Dz.U.1998.59.380 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Dz.U.1998.53.331 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

Dz.U.1998.52.324 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

Dz.U.1998.62.394 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.U.1998.52.323 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Kryteria, formy i tryb przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów.

Dz.U.1998.53.334 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze policjantów.

Dz.U.1998.53.338 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania wynagrodzenia syndyka upadłości i zarządcy odrębnego majątku.

Dz.U.1998.55.358 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Szczególne kwalifikacje oraz warunki wymagane od kandydatów na syndyków upadłości.

Dz.U.1998.55.359 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Dz.U.1998.53.337 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie ciechanowskim.

Dz.U.1998.51.320 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.

Dz.U.1998.49.306 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.1998.49.307 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie planu rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.1998.70.459 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.1998.70.460 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów.

Dz.U.1998.52.325 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej gmin.

Dz.U.1998.50.313 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1998.50.315 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórych towarów.

Dz.U.1998.52.326 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1998 r. | Akt jednorazowy