Law Journal

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.1998.100.644 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

Dz.U.1998.94.596 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Dz.U.2010.176.1190 t.j. | ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem.

Dz.U.1998.99.629 | ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Wysokość i warunki przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Dz.U.1998.100.643 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.1998.108.683 | ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy.

Dz.U.1998.91.579 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy.

Dz.U.1998.91.580 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Dz.U.1998.93.592 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i sposób postępowania przy użyciu broni palnej krótkiej przez strażników gminnych.

Dz.U.1998.90.571 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady, warunki, termin i tryb przedterminowego wykupu obligacji restrukturyzacyjnych.

Dz.U.1998.89.567 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.

Dz.U.1998.91.581 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.1998.88.558 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie liczby sędziów i prezesów Sądu Najwyższego.

Dz.U.1998.94.595 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Dz.U.1998.94.597 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Sposób finansowania przedsięwzięć związanych z zakwaterowaniem osób w przypadkach nadzwyczajnych.

Dz.U.1998.88.557 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1998 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady wyceny nieruchomości oraz zasady i tryb sporządzania operatu szacunkowego.

Dz.U.1998.98.612 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Zasady przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.

Dz.U.1998.94.600 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.

Dz.U.1998.98.620 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku rolnym.

Dz.U.1998.108.681 | ustawa z dnia 3 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy karnej skarbowej.

Dz.U.1998.108.682 | ustawa z dnia 3 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo energetyczne.

Dz.U.1998.94.594 | ustawa z dnia 2 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

Dz.U.1998.82.531 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i sposoby użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego.

Dz.U.1998.89.563 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i sposób postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej.

Dz.U.1998.86.543 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i warunki transportu zwierząt.

Dz.U.1998.86.552 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.1998.81.525 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania gminom subwencji drogowej.

Dz.U.1998.86.545 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania stanowisk w muzeach oraz tryb ich stwierdzania.

Dz.U.1998.122.804 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Zakres, tryb składania i sposób weryfikacji raportów połowowych.

Dz.U.1998.93.591 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

Dz.U.1998.80.517 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.1998.80.518 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1998.80.519 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Aplikanci sądowi i prokuratorscy.

Dz.U.1998.86.550 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1998.80.523 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz.U.1998.86.547 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.1998.80.516 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie automatycznej rejestracji obrotu żelatyną.

Dz.U.1998.81.527 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Dz.U.1998.80.515 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dz.U.1998.89.561 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie wojskowych obiektów zamkniętych.

Dz.U.1998.84.537 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.U.1998.81.528 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

Dz.U.1998.76.501 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przewozu przesyłek towarowych.

Dz.U.1998.75.489 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Referendarze sądowi i aplikacja referendarska.

Dz.U.1998.80.520 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

Dz.U.1998.75.488 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1998.99.628 | ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy