Law Journal

Kontrola ruchu drogowego.

Dz.U.1999.53.563 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii.

Dz.U.1999.53.562 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych.

Dz.U.1999.53.559 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Dz.U.1999.53.558 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.1999.53.556 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.U.1999.53.555 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym i ochrona interesów konsumentów.

Dz.U.1999.52.547 t.j. | ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 12/98.

Dz.U.1999.52.546 | wyrok z dnia 8 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 18/98.

Dz.U.1999.52.545 | wyrok z dnia 7 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 20/98.

Dz.U.1999.52.544 | wyrok z dnia 1 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1999.52.543 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.

Dz.U.1999.52.541 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

Dz.U.1999.52.537 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.1999.52.535 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja Protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych.

Dz.U.1999.52.530 | ustawa z dnia 7 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Dz.U.1999.52.528 | ustawa z dnia 7 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Dz.U.1999.52.527 | ustawa z dnia 22 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Urząd Ochrony Państwa.

Dz.U.1999.51.526 t.j. | ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych w 1999 r.

Dz.U.1999.51.523 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1999.51.522 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

Dz.U.1999.51.520 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie z opłat niektórych rodzajów przewozów wykonywanych w międzynarodowym transporcie drogowym.

Dz.U.1999.50.518 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.

Dz.U.1999.50.517 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni.

Dz.U.1999.50.516 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy.

Dz.U.1999.50.512 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Przekształcenia w Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Dz.U.1999.50.508 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Dz.U.1999.50.507 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

Dz.U.1999.50.506 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Dz.U.1999.50.505 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Gorzowskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.U.1999.50.504 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Komarów-Osada.

Dz.U.1999.50.503 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U.1999.50.502 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne.

Dz.U.1999.50.501 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1999.50.499 | ustawa z dnia 7 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 9/98.

Dz.U.1999.49.498 | wyrok z dnia 25 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 10/98.

Dz.U.1999.49.497 | wyrok z dnia 24 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

Dz.U.1999.49.496 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.1999.49.494 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dz.U.1999.49.491 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zasady sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowy regulamin tej straży.

Dz.U.1999.49.489 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1999 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1999.49.486 | ustawa z dnia 7 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o finansach publicznych.

Dz.U.1999.49.485 | ustawa z dnia 7 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektóre ustawy.

Dz.U.1999.49.484 | ustawa z dnia 6 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Służba cywilna.

Dz.U.1999.49.483 | ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Legitymacja służbowa żołnierza Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.1999.48.482 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Kierowanie ruchem drogowym.

Dz.U.1999.48.481 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady powoływania i finansowania oraz tryb działania komisji bioetycznych.

Dz.U.1999.47.480 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1999 r. | Akt obowiązujący

Wymiana praw jazdy.

Dz.U.1999.47.478 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady współdziałania straży ochrony kolei z Policją i Strażą Graniczną.

Dz.U.1999.47.477 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni.

Dz.U.1999.47.472 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1999 r. | Akt utracił moc