Law Journal

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.1999.60.646 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Określenie wypadków, w których nie powstaje dług celny.

Dz.U.1999.60.645 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Przydział umundurowania dla funkcjonariuszy Inspekcji Celnej.

Dz.U.1999.60.644 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dz.U.1999.60.642 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Dz.U.1999.60.640 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wzorów zdobniczych.

Dz.U.1999.60.639 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.

Dz.U.1999.60.638 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Warunki i tryb wydawania kart pojazdów, wzór karty pojazdu i jej opis.

Dz.U.1999.59.634 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Rejestracja i oznaczanie pojazdów.

Dz.U.1999.59.632 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.1999.59.629 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

Dz.U.1999.59.626 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

Dz.U.1999.59.623 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Znaki i sygnały drogowe.

Dz.U.1999.58.622 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Dz.U.1999.58.621 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.1999.58.620 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.1999.57.617 | obwieszczenie z dnia 9 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Dz.U.1999.57.614 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłat za wydanie karty pojazdu.

Dz.U.1999.57.612 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.

Dz.U.1999.57.611 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Kursy dokształcające kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Dz.U.1999.57.609 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych.

Dz.U.1999.57.608 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie gospodarowania żywymi zasobami morza i ich ochrony.

Dz.U.1999.57.607 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Ewangelicko-Reformowanemu Duszpasterstwu Imigrantów z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.1999.57.603 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1999.57.599 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Dz.U.1999.57.598 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1999.57.596 | ustawa z dnia 20 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Regulamin wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

Dz.U.1999.56.591 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.1999.56.590 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.1999.56.589 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 4/98.

Dz.U.1999.55.588 | wyrok z dnia 16 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 11/98.

Dz.U.1999.55.587 | wyrok z dnia 14 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na niektóre nasiona buraków cukrowych przywożone z zagranicy.

Dz.U.1999.55.586 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu telekomunikacyjnego.

Dz.U.1999.55.584 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.

Dz.U.1999.55.581 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu.

Dz.U.1999.55.578 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Dz.U.1999.55.577 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

Dz.U.1999.55.576 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Dz.U.1999.55.575 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Staż podyplomowy lekarza, lekarza stomatologa.

Dz.U.1999.54.571 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych.

Dz.U.1999.53.567 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień zawodowych felczera.

Dz.U.1999.53.566 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1999.53.564 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Kontrola ruchu drogowego.

Dz.U.1999.53.563 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii.

Dz.U.1999.53.562 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych.

Dz.U.1999.53.559 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Dz.U.1999.53.558 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.1999.53.556 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.U.1999.53.555 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy