Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K.27/98.

Dz.U.1999.1.5 | wyrok z dnia 5 stycznia 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Generalnego Konserwatora Zabytków.

Dz.U.1998.166.1207 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Sposób tworzenia Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków.

Dz.U.1998.166.1206 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

Dz.U.1998.166.1213 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1999.3.22 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Dz.U.1999.3.10 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dz.U.1998.166.1208 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Określenie sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.1998.166.1258 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Recepty lekarskie.

Dz.U.1998.164.1195 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Rodzaje i szczegółowe zasady tworzenia delegatur urzędu wojewódzkiego.

Dz.U.1998.164.1191 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki, zakres i sposób udzielania oraz cofania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym osobom.

Dz.U.1998.165.1196 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy wylęgu drobiu i narybku.

Dz.U.1999.3.26 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli płatników składek.

Dz.U.1998.164.1165 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt obowiązujący

Terytorialny zakres działania oraz siedziby portowych i kolejowych inspektorów sanitarnych.

Dz.U.1998.166.1264 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U.1998.165.1198 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U.1998.165.1199 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Utworzenie prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur.

Dz.U.1998.166.1257 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądu antymonopolowego.

Dz.U.1998.166.1254 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt obowiązujący

Warunki i kryteria tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych.

Dz.U.1998.164.1163 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Wysokość częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

Dz.U.1998.166.1263 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

Dz.U.1999.3.21 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zasady współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową.

Dz.U.1999.3.29 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1998.165.1200 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.

Dz.U.1999.6.45 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

Dz.U.1999.3.20 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa.

Dz.U.1998.165.1202 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.U.1999.3.18 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Organizacja kuratoriów oświaty oraz zasady tworzenia ich delegatur.

Dz.U.2014.973 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1998 r. | Akt obowiązujący

Wzory wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych i na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.U.1998.166.1211 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie emisji obligacji rocznej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.

Dz.U.1998.164.1178 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

Dz.U.1999.3.19 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.

Dz.U.1998.162.1126 | ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Inspekcji Nasiennej.

Dz.U.1998.166.1251 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin.

Dz.U.1998.166.1250 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.

Dz.U.1998.162.1154 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii.

Dz.U.1999.1.4 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych.

Dz.U.1998.164.1177 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Organizacja i szczegółowy zakres działania Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Dz.U.1998.166.1252 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasady lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.

Dz.U.1999.6.42 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1998 r. | Akt obowiązujący

Tryb dokonywania wpłat na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych za granicą u pracodawców zagranicznych.

Dz.U.1998.166.1241 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji inspektoratów weterynarii.

Dz.U.1999.1.3 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin.

Dz.U.1999.6.44 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których nie powstaje dług celny.

Dz.U.1998.164.1176 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta.

Dz.U.1998.166.1244 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy