Law Journal

Zasady gospodarki finansowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Dz.U.1999.111.1312 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.U.1999.111.1311 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną.

Dz.U.1999.111.1297 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.

Dz.U.1999.111.1296 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1999.111.1295 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

Dz.U.1999.111.1294 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, do produkcji elektrod węglowych.

Dz.U.1999.111.1293 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

Dz.U.1999.111.1290 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wysokość norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.1999.111.1288 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

Dz.U.1999.111.1287 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dz.U.1999.111.1285 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.1999.111.1284 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

Dz.U.1999.111.1283 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U.1999.111.1282 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Dz.U.1999.111.1281 | ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1999.111.1280 | ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz.U.1999.111.1279 | ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Dz.U.1999.110.1278 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Dz.U.1999.110.1276 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN).

Dz.U.1999.110.1274 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie statusu miasta miejscowościom oraz zmiana granic miast.

Dz.U.1999.110.1268 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie siedzib władz gmin.

Dz.U.1999.110.1267 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie granic niektórych gmin.

Dz.U.1999.110.1266 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt obowiązujący

Określenie powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dz.U.1999.110.1264 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów.

Dz.U.1999.110.1263 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dz.U.1999.110.1262 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie członków krajowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1999.110.1260 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.1999.110.1256 | ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Dz.U.1999.109.1248 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1999.109.1245 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania i poboru podatku od towarów i usług.

Dz.U.1999.109.1243 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Określenie podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Dz.U.1999.109.1242 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.1999.109.1240 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

Dz.U.1999.109.1239 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dz.U.1999.109.1238 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Algorytm przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Dz.U.1999.109.1237 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dz.U.1999.109.1236 | ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U.1999.108.1226 | ustawa z dnia 4 listopada 1999 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U.1999.107.1225 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.

Dz.U.1999.107.1223 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

Dz.U.1999.107.1222 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.

Dz.U.1999.107.1221 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc