Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.1999.36.340 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.

Dz.U.1999.36.339 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenie Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.

Dz.U.1999.45.438 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

Dz.U.1999.45.440 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1999.40.400 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dz.U.1999.45.439 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o usługach turystycznych.

Dz.U.1999.40.401 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks celny.

Dz.U.1999.40.402 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

Dz.U.1999.38.364 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.1999.40.399 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zamówieniach publicznych.

Dz.U.1999.45.437 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Określenie szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1999.38.375 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na rok 2000.

Dz.U.1999.34.319 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń.

Dz.U.1999.32.312 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1999.45.436 | ustawa z dnia 8 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych.

Dz.U.1999.35.325 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.U.1999.29.274 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Żorach.

Dz.U.1999.35.335 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.1999.44.432 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych.

Dz.U.1999.38.374 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1999 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Dz.U.1999.35.328 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej w 1999 r.

Dz.U.1999.32.317 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

Dz.U.1999.29.272 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.1999.29.273 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.1999.39.395 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U.1999.29.270 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 5/98.

Dz.U.1999.29.281 | wyrok z dnia 30 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Dokumentowanie postępowania dyscyplinarnego.

Dz.U.1999.35.333 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.1999.28.261 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.1999.28.262 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.1999.28.265 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Dodatki do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.1999.27.253 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek.

Dz.U.1999.31.301 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.1999.27.252 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

Dz.U.1999.27.247 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1999.28.264 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Dz.U.1999.27.248 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Specjalizacje lekarzy i lekarzy stomatologów.

Dz.U.1999.31.302 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje osób wykonujących badanie zwierząt rzeźnych i mięsa.

Dz.U.1999.30.296 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Standardy techniczne dotyczące geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

Dz.U.1999.30.297 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Wymagania kwalifikacyjne pracowników Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz zasady ich wynagradzania.

Dz.U.1999.27.254 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Kołu Teologów Prawosławnych z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.1999.28.263 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 2/98.

Dz.U.1999.26.242 | wyrok z dnia 23 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego.

Dz.U.1999.27.244 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Tryb wykonywania kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski.

Dz.U.1999.27.249 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.1999.24.217 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Koszty postępowania dyscyplinarnego.

Dz.U.1999.35.332 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U.2018.857 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 marca 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zakres działania i właściwość terytorialna delegatur Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U.1999.26.232 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Kolejnictwa.

Dz.U.1999.29.279 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

Dz.U.1999.32.310 | ustawa z dnia 19 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Karta ubezpieczenia zdrowotnego, tryb jej wydawania i unieważniania.

Dz.U.1999.30.289 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1999 r. | Akt utracił moc