Law Journal

Utworzenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dz.U.2019.1284 t.j. | ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dodatek rodzinny w 1999 r.

Dz.U.1999.70.773 | ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi.

Dz.U.1999.62.690 | ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt obowiązujący

Rodziny zastępcze.

Dz.U.1999.63.713 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Dz.U.1999.60.640 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.

Dz.U.1999.62.691 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny oraz ustawa o zawodzie lekarza.

Dz.U.1999.64.729 | ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.1999.70.774 | ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dz.U.1999.63.700 | ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 2/99.

Dz.U.1999.61.680 | wyrok z dnia 6 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 8/98.

Dz.U.1999.61.679 | wyrok z dnia 6 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zatrzymanie żołnierza oraz izby zatrzymań.

Dz.U.1999.61.666 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celach sportowo-rekreacyjnych.

Dz.U.1999.61.675 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Genewa.1999.07.02.

Dz.U.2009.198.1522 | umowa międzynarodowa z dnia 2 lipca 1999 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wzorów zdobniczych.

Dz.U.1999.60.639 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.

Dz.U.1999.60.638 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Dz.U.1999.69.772 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.1999.60.646 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1999.75.852 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dz.U.1999.60.642 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.1999.62.693 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Dz.U.1999.67.753 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Ordynariatu Polowego z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.1999.60.651 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Polska Organizacja Turystyczna.

Dz.U.2018.563 t.j. | ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

New Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U.2021.1133 t.j. | ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

Dz.U.1999.59.626 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.1999.59.629 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.1999.62.692 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego.

Dz.U.1999.62.687 | ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Dz.U.2018.2120 t.j. | ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.1999.56.590 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Określenie wypadków, w których nie powstaje dług celny.

Dz.U.1999.60.645 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 30/98.

Dz.U.1999.60.653 | wyrok z dnia 23 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1999.57.599 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 5/99.

Dz.U.1999.61.678 | wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Dz.U.1999.57.614 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

Dz.U.1999.59.623 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Akcja przeciwlodowa na wodach morskich.

Dz.U.1999.61.673 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb wydawania kart pojazdów, wzór karty pojazdu i jej opis.

Dz.U.1999.59.634 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 5/98.

Dz.U.1999.61.677 | wyrok z dnia 21 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Dz.U.1999.57.598 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Znaki i sygnały drogowe.

Dz.U.1999.58.622 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Ochrona przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Dz.U.2014.1770 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1999 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Rejestracja i oznaczanie pojazdów.

Dz.U.1999.59.632 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Dz.U.1999.58.621 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.

Dz.U.1999.57.611 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za wydanie karty pojazdu.

Dz.U.1999.57.612 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej.

Dz.U.1999.62.686 | ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

Dz.U.1999.62.684 | ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo budowlane.

Dz.U.1999.62.682 | ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Akademii Muzycznej w Łodzi.

Dz.U.1999.62.683 | ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o portach i przystaniach morskich.

Dz.U.1999.62.685 | ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Przydział umundurowania dla funkcjonariuszy Inspekcji Celnej.

Dz.U.1999.60.644 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc