Law Journal

Ustalenie wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.1999.106.1210 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 4/99.

Dz.U.1999.106.1215 | wyrok z dnia 20 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Wzór deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Dz.U.1999.106.1207 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.

Dz.U.1999.106.1211 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1999.111.1295 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999.

Dz.U.1999.102.1186 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Określenie podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Dz.U.1999.109.1242 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.1999.105.1199 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania i poboru podatku od towarów i usług.

Dz.U.1999.109.1243 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.1999.111.1284 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

EUMETSAT-Polska. Umowa o współpracy. Warszawa.1999.12.15.

Dz.U.2002.202.1706 | umowa międzynarodowa z dnia 15 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Podatek akcyzowy.

Dz.U.1999.105.1197 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.1999.105.1198 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Służbie Więziennej oraz ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Dz.U.2000.2.5 | ustawa z dnia 15 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Algorytm przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Dz.U.1999.109.1237 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, do produkcji elektrod węglowych.

Dz.U.1999.111.1293 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

Dz.U.1999.111.1294 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wydatki budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dz.U.1999.100.1171 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 10/99.

Dz.U.1999.101.1182 | wyrok z dnia 14 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 14/98.

Dz.U.1999.101.1181 | wyrok z dnia 14 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U.1999.99.1162 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu. 1999.12.09.

Dz.U.2004.263.2620 | umowa międzynarodowa z dnia 9 grudnia 1999 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dz.U.1999.100.1175 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 19/99.

Dz.U.1999.99.1170 | wyrok z dnia 8 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 6/99.

Dz.U.1999.99.1169 | wyrok z dnia 7 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

Dz.U.1999.102.1187 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.

Dz.U.1999.103.1192 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.

Dz.U.1999.99.1160 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Pekin.1999.12.03.

Dz.U.2007.30.190 | umowa międzynarodowa z dnia 3 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dz.U.1999.109.1236 | ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2002 r.

Dz.U.2000.1.1 | ustawa z dnia 2 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1999.96.1133 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych.

Dz.U.1999.98.1140 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dz.U.2000.2.18 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadawanie Medalu Wojska Polskiego.

Dz.U.1999.98.1146 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.1999.96.1117 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.1999.96.1118 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki.

Dz.U.1999.96.1119 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Łączności.

Dz.U.1999.96.1120 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Skarbu Państwa.

Dz.U.1999.96.1121 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.1999.96.1122 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.1999.96.1123 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.1999.96.1124 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1999.96.1129 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Kasy rejestrujące.

Dz.U.1999.98.1143 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Dz.U.1999.101.1180 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dz.U.1999.95.1105 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Dz.U.2000.2.23 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1999 r. | Akt utracił moc