Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

Dz.U.1999.111.1287 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną.

Dz.U.1999.111.1297 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.2020.1658 t.j. | ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Dz.U.1999.109.1248 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Dz.U.1999.111.1281 | ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1999.111.1280 | ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.1999.110.1256 | ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Czasowe podporządkowanie niektórych jednostek wojskowych.

Dz.U.2000.2.6 | ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych.

Dz.U.1999.112.1319 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1999.109.1245 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz.U.1999.111.1279 | ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U.2000.3.28 | ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Łączne zobowiązanie pieniężne.

Dz.U.1999.105.1200 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie statusu miasta miejscowościom oraz zmiana granic miast.

Dz.U.1999.110.1268 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt obowiązujący

Obowiązek składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.1999.105.1201 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Określenie powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dz.U.1999.110.1264 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN).

Dz.U.1999.110.1274 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli.

Dz.U.1999.105.1202 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U.1999.111.1314 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Uposażenie członków krajowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1999.110.1260 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granic niektórych gmin.

Dz.U.1999.110.1266 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie siedzib władz gmin.

Dz.U.1999.110.1267 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U.1999.107.1225 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.1999.107.1218 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.

Dz.U.1999.107.1220 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.

Dz.U.1999.107.1221 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

Dz.U.1999.107.1222 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.

Dz.U.1999.107.1223 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Taryfy celnej.

Dz.U.1999.107.1217 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie, na czas oznaczony, ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz paliw gazowych.

Dz.U.1999.105.1196 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 22/99.

Dz.U.1999.106.1216 | wyrok z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Wzory znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych oraz warunki ich wymiany.

Dz.U.1999.106.1209 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów.

Dz.U.1999.110.1263 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dz.U.1999.110.1262 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.1999.106.1210 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 4/99.

Dz.U.1999.106.1215 | wyrok z dnia 20 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Wzór deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Dz.U.1999.106.1207 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.

Dz.U.1999.106.1211 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1999.111.1295 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999.

Dz.U.1999.102.1186 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Określenie podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Dz.U.1999.109.1242 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.1999.105.1199 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania i poboru podatku od towarów i usług.

Dz.U.1999.109.1243 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.1999.111.1284 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

EUMETSAT-Polska. Umowa o współpracy. Warszawa.1999.12.15.

Dz.U.2002.202.1706 | umowa międzynarodowa z dnia 15 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc