Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Dz.U.2000.9.119 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2000 r. | Akt jednorazowy

Słowacja-Polska. Zm.: Umowa o małym ruchu granicznym sporządzona w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r. Bratysława.2001.01.24.

Dz.U.2002.22.215 | umowa międzynarodowa z dnia 24 stycznia 2000 r. | Akt jednorazowy

Ogólne bezpieczeństwo produktów.

Dz.U.2000.15.179 | ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Przypadki otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz normy tego wyżywienia.

Dz.U.2000.12.149 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 2000.

Dz.U.2000.7.85 | ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Zakłady aktywności zawodowej.

Dz.U.2000.6.77 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Dz.U.2000.12.136 | ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. | Akt obowiązujący

Określenie granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2000.6.78 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Heraldycznej.

Dz.U.2018.477 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Tryb wydawania licencji połowowych, ich wzór, okres ich ważności oraz wysokość opłat za licencje połowowe.

Dz.U.2000.6.80 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Warunki łowienia organizmów morskich przez podmioty zagraniczne w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Dz.U.2000.6.79 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie rybołówstwa morskiego w celach sportowo-rekreacyjnych.

Dz.U.2000.6.81 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Zakres, tryb składania i sposób weryfikacji raportów połowowych.

Dz.U.2000.6.82 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej.

Dz.U.2000.8.86 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kulturze fizycznej oraz ustawa o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Dz.U.2000.9.117 | ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.

Dz.U.2000.9.116 | ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Zdrowia.

Dz.U.2000.5.56 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2000.5.65 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru rocznej deklaracji rozliczeniowej za rok 1999 i zasady jej sporządzania.

Dz.U.2000.4.47 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dz.U.2000.18.230 | ustawa z dnia 19 stycznia 2000 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na przewóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

Dz.U.2000.3.32 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 17/99.

Dz.U.2000.5.67 | wyrok z dnia 18 stycznia 2000 r. | Akt jednorazowy

Usuwanie pojazdów i blokowanie ich kół.

Dz.U.2000.5.64 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2000.3.33 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2000 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Instytutowi Ewangelizacji - ICPE Polska.

Dz.U.2000.5.63 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie kontyngentów na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej.

Dz.U.2000.6.75 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 11/98.

Dz.U.2000.3.46 | wyrok z dnia 12 stycznia 2000 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 7/99.

Dz.U.2000.3.45 | wyrok z dnia 11 stycznia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.2000.3.31 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Organ inspekcyjny dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz tryb przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzaje.

Dz.U.2014.1745 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Gratyfikacja urlopowa dla żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2000.3.39 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Służba medycyny pracy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Dz.U.2000.3.42 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2000.5.68 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw.

Dz.U.2000.6.70 | ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. | Akt utracił moc

Rzecznik Praw Dziecka.

Dz.U.2020.141 t.j. | ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 18/99.

Dz.U.2000.2.26 | wyrok z dnia 4 stycznia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.

Dz.U.2000.2.16 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2000 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Włocławskiej.

Dz.U.2000.5.62 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Określenie czynności, których wykonywanie przez dom maklerski nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Dz.U.2000.2.21 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu.

Dz.U.2000.3.38 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1999 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy w odlewniach metali.

Dz.U.2000.3.37 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT).

Dz.U.1999.112.1317 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Dz.U.1999.111.1315 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Organizacja i szczegółowy zakres działania specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

Dz.U.2000.3.43 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB).

Dz.U.1999.112.1316 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1999 r. | Akt obowiązujący

Zasady gospodarki finansowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Dz.U.1999.111.1312 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

Dz.U.1999.111.1283 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U.1999.111.1282 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

Dz.U.1999.109.1239 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.U.1999.111.1311 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc