Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

Dz.U.2001.37.431 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin.

Dz.U.2001.37.430 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu.

Dz.U.2001.37.429 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku.

Dz.U.2001.37.428 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu.

Dz.U.2001.37.427 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Dz.U.2001.37.426 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U.2001.37.425 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o działalności ubezpieczeniowej.

Dz.U.2001.37.424 | ustawa z dnia 15 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dz.U.2001.37.423 | ustawa z dnia 15 lutego 2001 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 7/2000.

Dz.U.2001.36.422 | wyrok z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 10/2000.

Dz.U.2001.36.421 | wyrok z dnia 9 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Oddelegowanie policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją.

Dz.U.2001.36.418 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe do Rady Miejskiej w Niemodlinie.

Dz.U.2001.36.416 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

Dz.U.2001.35.414 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

Dz.U.2001.35.412 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Określenie towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.

Dz.U.2001.35.411 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego.

Dz.U.2001.35.410 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.2001.34.406 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2001.34.405 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz tryb ich uiszczania.

Dz.U.2001.34.404 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U.2001.34.400 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U.2001.34.399 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.

Dz.U.2001.34.398 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

Dz.U.2001.34.397 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Komitet Badań Naukowych.

Dz.U.2001.33.389 t.j. | ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 11/2000.

Dz.U.2001.32.386 | wyrok z dnia 4 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 32/99.

Dz.U.2001.32.385 | wyrok z dnia 3 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 10/2000.

Dz.U.2001.32.384 | wyrok z dnia 2 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.2001.32.382 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

Dz.U.2001.32.379 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.2001.32.378 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.

Dz.U.2001.32.372 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Terminy i sposób wykonania zadań zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych.

Dz.U.2001.32.369 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania i właściwości terytorialnej delegatur Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U.2001.32.368 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa.

Dz.U.2001.32.367 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2001.32.366 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.

Dz.U.2001.32.365 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2001.32.364 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zasady koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa.

Dz.U.2001.32.363 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2001.32.362 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Suszy.

Dz.U.2001.32.361 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Biegli rewidenci i ich samorząd.

Dz.U.2001.31.359 t.j. | ustawa z dnia 13 października 1994 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2001.31.356 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2001.31.355 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".

Dz.U.2001.31.354 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.

Dz.U.2001.30.351 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

Dz.U.2001.30.347 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Wzór znaku dozoru technicznego.

Dz.U.2001.30.346 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2001 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Dozoru Technicznego.

Dz.U.2001.30.345 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Tryb wyznaczania przedstawicieli członków Rady Ministrów do udziału w posiedzeniach Komitetu Badań Naukowych.

Dz.U.2001.30.344 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

Dz.U.2001.30.342 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2001.30.341 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie specjalnej strefy ekonomicznej w Częstochowie.

Dz.U.2001.30.340 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy