Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

Dz.U.2000.53.641 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 2/99.

Dz.U.2000.52.631 | wyrok z dnia 21 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.

Dz.U.2000.55.664 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Pełnomocnik Rządu do Spraw Usuwania Skutków Suszy.

Dz.U.2000.51.602 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki.

Dz.U.2000.50.588 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Dz.U.2000.50.589 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2000.50.590 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.2000.50.591 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Węgierskiej.

Dz.U.2000.51.604 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Smołdzino.

Dz.U.2000.50.592 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Wynagrodzenia zawodowych kuratorów sądowych.

Dz.U.2000.50.586 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2000.51.616 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na pszenicę przywożoną z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego.

Dz.U.2000.49.568 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Kazanów.

Dz.U.2000.49.569 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2000.49.565 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Izrael-Polska. Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Warszawa.2000.06.15.

Dz.U.2002.202.1710 | umowa międzynarodowa z dnia 15 czerwca 2000 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie granicy od strony lądu portu morskiego w Jastarni.

Dz.U.2000.52.628 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2000 r. | Akt obowiązujący

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

Dz.U.2000.62.729 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Dz.U.2000.51.618 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Lista rodzajów odpadów, które wytwarzający odpady może przekazywać osobom fizycznym do wykorzystania.

Dz.U.2000.51.620 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe do Rady Miejskiej w Głuszycy.

Dz.U.2000.48.564 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 3/2000.

Dz.U.2000.50.600 | wyrok z dnia 14 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Określenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy.

Dz.U.2000.48.559 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U.2000.48.556 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Dz.U.2000.50.585 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U.2000.48.558 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.

Dz.U.2000.48.557 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 15/99.

Dz.U.2000.50.599 | wyrok z dnia 13 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dz.U.2000.49.566 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Umowa o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Stirin.2000.06.09.

Dz.U.2003.131.1212 | umowa międzynarodowa z dnia 9 czerwca 2000 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

Dz.U.2000.48.560 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.2000.60.700 | ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dz.U.2000.53.637 | ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. | Akt obowiązujący

Czechy-Polska. Zm.: Umowa o małym ruchu granicznym sporządzona w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. Warszawa.2000.06.08.

Dz.U.2002.185.1540 | umowa międzynarodowa z dnia 8 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Określenie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.

Dz.U.2000.49.576 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zawodzie lekarza.

Dz.U.2000.60.698 | ustawa z dnia 8 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy nazwy "Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego".

Dz.U.2000.60.695 | ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku nazwy "Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku".

Dz.U.2000.60.697 | ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Plan numeracji krajowej dla telekomunikacyjnej sieci użytku publicznego.

Dz.U.2000.53.644 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

Dz.U.2000.46.535 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy.

Dz.U.2000.46.533 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Leoncin.

Dz.U.2000.46.538 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Wybory przedterminowe do Rady Miejskiej we Fromborku.

Dz.U.2000.46.539 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2000.46.536 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania.

Dz.U.2000.51.612 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Wykaz stanowisk służbowych uprawniających do zajmowania kwater funkcyjnych oraz struktura tych kwater.

Dz.U.2000.49.575 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Cewice.

Dz.U.2000.45.521 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem.

Dz.U.2000.45.522 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Karnice.

Dz.U.2000.45.523 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny