Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Dz.U.2020.291 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.288 | ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Prawa konsumenta.

Dz.U.2020.287 t.j. | ustawa z dnia 30 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.285 | ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.284 | ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2020.281 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2020.280 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

Dz.U.2020.278 | ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Dokumentacja prowadzona przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych.

Dz.U.2020.273 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pozbawianie strzeleckiej broni palnej cech użytkowych.

Dz.U.2020.272 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2020.271 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.2020.268 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Instytutowi NIEDZIELA.

Dz.U.2020.263 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Kontrola celno-skarbowa niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2020.262 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposób i tryb przeprowadzania kontroli sprawdzającej.

Dz.U.2020.260 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Dz.U.2020.258 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino.

Dz.U.2020.257 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dz.U.2020.255 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Środowiskowe domy samopomocy.

Dz.U.2020.249 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dz.U.2020.248 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Rynek mocy.

Dz.U.2020.247 t.j. | ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.

Dz.U.2020.244 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dz.U.2020.242 t.j. | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw infrastruktury sportowej.

Dz.U.2020.235 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji popularyzujących powszechny spis rolny w 2020 r.

Dz.U.2020.228 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dz.U.2020.226 t.j. | ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych.

Dz.U.2020.225 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Kontrola w administracji rządowej.

Dz.U.2020.224 t.j. | ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim.

Dz.U.2020.222 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2020.221 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Wykaz wspólnych testów wraz z przyporządkowanymi im polskimi kwalifikacjami.

Dz.U.2020.216 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2020-2022.

Dz.U.2020.212 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Dz.U.2020.208 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Dz.U.2020.207 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzanie i dokumentowanie niektórych czynności przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2020.205 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego.

Dz.U.2020.204 t.j. | ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Statut Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2020.201 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 września 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2020.198 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dz.U.2020.194 t.j. | ustawa z dnia 25 października 1991 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów.

Dz.U.2020.192 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2020.187 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.184 | postanowienie z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2020.182 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie Dnia Nauki Polskiej.

Dz.U.2020.181 | ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący