Law Journal

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.

Dz.U.2000.120.1279 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.

Dz.U.2000.120.1277 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

Dz.U.2000.120.1280 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.

Dz.U.2000.120.1281 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

Dz.U.2000.121.1300 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Taryfy celnej.

Dz.U.2000.119.1253 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.2000.120.1272 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dz.U.2000.120.1270 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów.

Dz.U.2000.121.1304 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Sposób oznakowania urządzeń, którym udzielono świadectwa homologacji.

Dz.U.2000.122.1340 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Warunki przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

Dz.U.2000.119.1266 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Opłaty pobierane przez organy celne.

Dz.U.2000.116.1223 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 10/2000.

Dz.U.2000.114.1196 | wyrok z dnia 18 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2000.119.1263 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Inspekcja Handlowa.

Dz.U.2020.1706 t.j. | ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ochrona konkurencji i konsumentów.

Dz.U.2005.244.2080 t.j. | ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.2000.116.1222 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Samorządy zawodowe architektów oraz inżynierów budownictwa.

Dz.U.2019.1117 t.j. | ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Spółdzielnie mieszkaniowe.

Dz.U.2020.1465 t.j. | ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

Dz.U.2000.119.1260 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Dz.U.2000.116.1221 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.2000.113.1187 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny skarbowy.

Dz.U.2001.11.82 | ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawa - Prawo bankowe.

Dz.U.2000.122.1316 | ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Dz.U.2000.122.1317 | ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Dz.U.2001.4.26 | ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2000.122.1318 | ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Komisja do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.

Dz.U.2000.115.1208 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Stawki dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2000.116.1218 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasady rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Dz.U.2001.1.7 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wydatki budżetu państwa, które w 2000 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dz.U.2000.111.1179 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych.

Dz.U.2000.116.1219 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną.

Dz.U.2000.116.1224 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Określenie szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.

Dz.U.2001.13.116 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2000.110.1175 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 9/2000.

Dz.U.2000.111.1181 | wyrok z dnia 12 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

Dz.U.2000.116.1225 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2000.108.1148 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".

Dz.U.2000.108.1150 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec".

Dz.U.2000.108.1151 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim.

Dz.U.2000.108.1149 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Określenie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Dz.U.2000.115.1203 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 2/2000.

Dz.U.2000.110.1178 | wyrok z dnia 11 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2000.115.1215 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

Dz.U.2000.110.1171 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie banków spółdzielczych, ich zrzeszanie się i banki zrzeszające.

Dz.U.2021.102 t.j. | ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. | Akt obowiązujący

Określenie kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dz.U.2000.115.1202 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wyżywienie żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową.

Dz.U.2000.115.1206 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wyżywienie żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2000.115.1207 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ochronie przyrody.

Dz.U.2001.3.21 | ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

Dz.U.2000.116.1227 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc