Law Journal

Udzielanie pomocy publicznej w sektorze hutnictwa żelaza i stali.

Dz.U.2001.49.511 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2001 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Dz.U.2001.56.583 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację górnictwa siarki.

Dz.U.2001.52.546 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2001 r. | Akt utracił moc

Wymagania w zakresie efektywności energetycznej.

Dz.U.2001.59.608 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 1/2000.

Dz.U.2001.48.507 | wyrok z dnia 14 maja 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U.2001.50.517 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2001 r. | Akt jednorazowy

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa.

Dz.U.2020.1903 t.j. | ustawa z dnia 11 maja 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Opakowania i odpady opakowaniowe.

Dz.U.2001.63.638 | ustawa z dnia 11 maja 2001 r. | Akt utracił moc

Prawo o miarach.

Dz.U.2020.2166 t.j. | ustawa z dnia 11 maja 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki zdrowotne żywności i żywienia.

Dz.U.2005.31.265 t.j. | ustawa z dnia 11 maja 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.2001.52.542 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2001 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2002.

Dz.U.2001.47.502 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Dz.U.2001.52.548 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Duszpasterstwu Ludzi Morza Centrum "Stella Maris".

Dz.U.2001.52.553 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Dz.U.2001.47.501 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dz.U.2001.72.744 | ustawa z dnia 9 maja 2001 r. | Akt jednorazowy

Ramowy zakres sprawozdania z działalności fundacji.

Dz.U.2020.36 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 maja 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 15/2000.

Dz.U.2001.48.506 | wyrok z dnia 8 maja 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dz.U.2001.50.513 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 19/2000.

Dz.U.2001.43.489 | wyrok z dnia 7 maja 2001 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.2001.40.462 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2001 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dz.U.2001.40.463 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego.

Dz.U.2001.56.582 | rozporządzenie z dnia 2 maja 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Dz.U.2001.41.467 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego.

Dz.U.2001.40.461 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2001.51.536 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Odpady.

Dz.U.2010.185.1243 t.j. | ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2020.1219 t.j. | ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad płatnych.

Dz.U.2001.50.531 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych na remonty budynków mieszkalnych.

Dz.U.2001.76.803 | ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie.

Dz.U.2001.74.784 | ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Renty strukturalne w rolnictwie.

Dz.U.2018.872 t.j. | ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób ustalania opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz weryfikacją.

Dz.U.2001.38.453 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks pracy.

Dz.U.2001.52.538 | ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym.

Dz.U.2001.56.579 | ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

Dz.U.2001.43.478 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Dz.U.2001.43.479 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Wybory przedterminowe do Rady Miejskiej w Niemodlinie.

Dz.U.2001.36.416 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 9/2000.

Dz.U.2001.38.458 | wyrok z dnia 24 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin.

Dz.U.2001.37.430 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

Dz.U.2001.37.431 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U.2001.37.425 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

Dz.U.2001.35.412 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc