Law Journal

Wybory przedterminowe do Rady Miejskiej w Białym Borze.

Dz.U.2001.90.1002 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2001 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2001.97.1062 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Niektóre opłaty i wynagrodzenia stosowane w nasiennictwie.

Dz.U.2001.97.1061 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dz.U.2001.90.1014 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.2001.99.1076 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie danych osobowych.

Dz.U.2001.100.1087 | ustawa z dnia 25 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Czas pracy kierowców.

Dz.U.2001.123.1354 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.2021.457 t.j. | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Ochrona przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.

Dz.U.2001.123.1352 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dz.U.2019.212 t.j. | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.2001.106.1149 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Restrukturyzacja hutnictwa żelaza i stali.

Dz.U.2020.2216 t.j. | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Karta Nauczyciela.

Dz.U.2001.128.1404 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2001.128.1405 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Inspekcji Sanitarnej oraz niektóre ustawy.

Dz.U.2001.128.1407 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Dz.U.2001.94.1032 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo telekomunikacyjne.

Dz.U.2001.122.1321 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dz.U.2020.431 t.j. | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Organizowanie zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

Dz.U.2020.1669 t.j. | ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Spis wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dz.U.2001.89.989 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Środki żywienia zwierząt.

Dz.U.2005.255.2143 t.j. | ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dz.U.2001.90.1006 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o rachunkowości oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2001.102.1117 | ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Dz.U.2001.101.1089 | ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo bankowe oraz inne ustawy.

Dz.U.2001.111.1195 | ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie munduru pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.

Dz.U.2001.89.977 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Urzędy celne, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną.

Dz.U.2001.97.1059 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

Dz.U.2001.89.980 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych.

Dz.U.2001.92.1021 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Sposób oznakowania i realizacja recept realizowanych w związku z powodzią.

Dz.U.2001.86.946 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu "Wisła - 2020".

Dz.U.2001.92.1017 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.U.2001.92.1022 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej".

Dz.U.2001.107.1170 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2001.107.1169 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2001.107.1172 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2001.107.1173 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2001.107.1175 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".

Dz.U.2001.107.1176 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze.

Dz.U.2001.107.1168 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

Dz.U.2001.107.1171 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dz.U.2001.107.1174 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2001.107.1177 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2001.107.1179 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2001.107.1180 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Plan emisji znaczków pocztowych na 2001 r.

Dz.U.2001.102.1120 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Spis wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dz.U.2001.89.988 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Rejestr wyborców.

Dz.U.2001.88.962 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich.

Dz.U.2001.90.1010 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Wymagania, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowe zasady jego weryfikacji.

Dz.U.2001.97.1058 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Kontrola dewizowa w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U.2001.90.1001 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc