Law Journal

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1520 | ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1553 | ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020".

Dz.U.2019.1526 | ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Dz.U.2019.1490 | ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo energetyczne.

Dz.U.2019.1435 | ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dz.U.2019.1310 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 14/18.

Dz.U.2019.1349 | wyrok z dnia 3 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 16/17.

Dz.U.2019.1346 | wyrok z dnia 3 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 20/18.

Dz.U.2019.1368 | wyrok z dnia 3 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2019.1260 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept.

Dz.U.2019.1253 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Kontrola graniczna.

Dz.U.2019.1336 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Sposób, tryb oraz warunki prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.2019.1312 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Wykaz minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

Dz.U.2019.1281 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa wytwarzania blankietów dokumentów publicznych.

Dz.U.2019.1266 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego policjantów.

Dz.U.2019.1365 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody.

Dz.U.2019.1217 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Czas pracy pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dz.U.2019.1224 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie systemu płatności.

Dz.U.2019.1376 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Oceny kwalifikacyjne urzędników państwowych mianowanych w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dz.U.2019.1223 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2019.1410 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.2019.1329 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.

Dz.U.2019.1209 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2019.1275 | obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Szpitalny oddział ratunkowy.

Dz.U.2019.1213 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw infrastruktury sportowej.

Dz.U.2021.82 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Śródlądowe drogi wodne.

Dz.U.2019.1208 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki.

Dz.U.2019.1194 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Wewnętrzna organizacja i tryb pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju.

Dz.U.2019.1245 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/17.

Dz.U.2019.1238 | wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 8/17.

Dz.U.2019.1255 | wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 2/17.

Dz.U.2019.1257 | wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Dz.U.2019.1286 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych.

Dz.U.2019.1321 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 27/18.

Dz.U.2019.1242 | wyrok z dnia 25 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Dz.U.2019.1188 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie.

Dz.U.2019.1360 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2019.1244 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dz.U.2019.1285 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2019.1141 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący