Law Journal

Hiszpania-Polska. Umowa o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia. Warszawa.2002.05.21.

Dz.U.2004.228.2300 | umowa międzynarodowa z dnia 21 maja 2002 r. | Akt obowiązujący

Militaryzacja jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.2002.78.707 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dz.U.2002.66.604 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.67.622 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 30/01.

Dz.U.2002.78.714 | wyrok z dnia 21 maja 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

Dz.U.2002.74.677 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2002 r. | Akt jednorazowy

Biuletyn Informacji Publicznej.

Dz.U.2002.67.619 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Centrum Promocji i Reklamy "Plus Media".

Dz.U.2002.67.621 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2003.

Dz.U.2002.61.551 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów.

Dz.U.2002.67.618 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2002 r. | Akt obowiązujący

Wykaz laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań.

Dz.U.2002.67.616 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku oraz zwolnienie niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

Dz.U.2002.64.593 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2002.73.671 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2002 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.

Dz.U.2002.67.614 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2002.58.533 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych.

Dz.U.2002.73.672 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2002 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki wytwarzania produktów rolnictwa ekologicznego.

Dz.U.2002.77.699 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie w całości poboru podatku od towarów i usług.

Dz.U.2002.58.534 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.2002.63.569 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2002.70.652 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2002 r. | Akt jednorazowy

Wykaz przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami.

Dz.U.2002.60.548 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 32/01.

Dz.U.2002.68.632 | wyrok z dnia 13 maja 2002 r. | Akt jednorazowy

Wzór certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposób ewidencjonowania wydanych certyfikatów.

Dz.U.2002.59.545 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Dz.U.2002.70.650 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Szpitalny oddział ratunkowy.

Dz.U.2002.74.687 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość i warunki przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Dz.U.2002.57.525 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Moc obowiązująca Konwencji o różnorodności biologicznej, sporządzonej w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

Dz.U.2002.184.1533 | oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 2002 r. | Akt jednorazowy

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz lub na wywóz odpadów niebezpiecznych za granicę.

Dz.U.2002.56.513 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 29/00.

Dz.U.2002.66.612 | wyrok z dnia 8 maja 2002 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłat portowych.

Dz.U.2002.74.678 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.

Dz.U.2002.66.605 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2002 r. | Akt jednorazowy

Zwrot podatku od towarów i usług siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego.

Dz.U.2002.66.601 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Żeglarska książeczka pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2002.70.651 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2002 r. | Akt obowiązujący

Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych.

Dz.U.2002.77.695 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2002 r. | Akt obowiązujący

Limit krajowy produkcji surowca tytoniowego.

Dz.U.2002.55.488 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Uprawianie płetwonurkowania.

Dz.U.2002.70.646 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 20/00.

Dz.U.2002.66.611 | wyrok z dnia 7 maja 2002 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.66.606 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2002 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej.

Dz.U.2002.69.633 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Gatunki organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne.

Dz.U.2002.55.487 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2002.69.645 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy