Law Journal

Uprawianie dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz kick-boxingu.

Dz.U.2003.6.66 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty.

Dz.U.2003.6.65 | ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dz.U.2003.6.64 | ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2003.5.62 | obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 24/01.

Dz.U.2003.5.61 | wyrok z dnia 6 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki i tryb odbywania rocznej praktyki w aptece.

Dz.U.2003.5.59 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2003.5.57 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady pobierania, znakowania i przechowywania próbek archiwalnych.

Dz.U.2003.5.56 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych.

Dz.U.2003.5.54 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Pilotaż na śródlądowych drogach wodnych.

Dz.U.2003.5.53 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Wykazy hut podlegających restrukturyzacji.

Dz.U.2003.5.52 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Dopuszczenie w 2003 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

Dz.U.2003.5.50 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2003 r.

Dz.U.2003.5.49 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Pasze lecznicze.

Dz.U.2003.4.43 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Pomiary statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2003.4.40 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na uprawianie żeglugi przez obce statki na polskich śródlądowych drogach wodnych.

Dz.U.2003.4.39 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2003.4.38 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dz.U.2003.3.35 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2003.3.34 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2003.3.33 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Konwencja nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Strasburg.1981.01.28.

Dz.U.2003.3.25 | umowa międzynarodowa z dnia 28 stycznia 1981 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.

Dz.U.2003.3.24 | ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy.

Dz.U.2003.2.23 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. Bonn.1979.06.23.

Dz.U.2003.2.17 | umowa międzynarodowa z dnia 23 czerwca 1979 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o zamówieniach publicznych.

Dz.U.2003.2.16 | ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 33/02.

Dz.U.2003.1.15 | wyrok z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 43/01.

Dz.U.2003.1.14 | wyrok z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 3/02.

Dz.U.2003.1.13 | wyrok z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Wartość odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Dz.U.2003.1.12 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Dz.U.2003.1.7 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego.

Dz.U.2003.1.6 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2003.1.5 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych.

Dz.U.2003.1.4 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.

Dz.U.2003.1.3 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienie Ministerstwa Gospodarki.

Dz.U.2003.1.2 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Niepożądane odczyny poszczepienne.

Dz.U.2002.241.2097 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego.

Dz.U.2002.241.2096 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zawartość ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

Dz.U.2002.241.2095 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Kryteria wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

Dz.U.2002.241.2093 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów rolnych, dla których można ustanowić dopłatę do wywozu.

Dz.U.2002.241.2090 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat za przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U.2002.241.2089 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Systemy znakowania mięsa i etykietowania mięsa wołowego.

Dz.U.2002.241.2087 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Towary niebezpieczne, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Dz.U.2002.241.2085 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.2002.241.2084 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar.

Dz.U.2002.241.2083 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

Dz.U.2002.241.2082 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2002.241.2080 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa.

Dz.U.2002.241.2078 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Sposób nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

Dz.U.2002.241.2077 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2002.241.2076 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania oraz wymogi kwalifikacyjne pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dz.U.2002.241.2075 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2002.241.2074 | ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący