Law Journal

Określenie wzorów zeznania podatkowego oraz oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym.

Dz.U.2020.709 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana imienia i nazwiska.

Dz.U.2020.707 t.j. | ustawa z dnia 17 października 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Dz.U.2020.705 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Pomoc finansowa udzielana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.703 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Pracownicze programy emerytalne.

Dz.U.2020.686 t.j. | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzory dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Dz.U.2020.698 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2020.697 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2020.696 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept.

Dz.U.2020.690 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego.

Dz.U.2020.689 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Dz.U.2020.687 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ochrona zdrowia psychicznego.

Dz.U.2020.685 t.j. | ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Świadczenie pieniężne i uprawnienia przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Dz.U.2020.684 t.j. | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo morskie.

Dz.U.2020.680 t.j. | ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zadośćuczynienie rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989.

Dz.U.2020.678 t.j. | ustawa z dnia 7 maja 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw Szczytu Bałkanów Zachodnich.

Dz.U.2020.676 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Dz.U.2020.675 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2020.671 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dz.U.2020.667 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania.

Dz.U.2020.666 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Szkolenia dla pracowników centrum usług społecznych.

Dz.U.2020.664 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru formularza do przekazywania danych do Centralnego Rejestru Lotów o statusie HEAD.

Dz.U.2020.663 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura.

Dz.U.2020.662 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 października 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Dz.U.2020.660 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.659 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2020.658 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.656 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni służb państwowych.

Dz.U.2020.654 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.

Dz.U.2020.646 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.644 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Ochrona zwierząt.

Dz.U.2020.638 t.j. | ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS).

Dz.U.2020.634 t.j. | ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Mianowanie na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2020.633 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Bazy danych dotyczące zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Dz.U.2020.632 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory do Rady Gminy Niechanowo w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2020.630 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dz.U.2020.627 t.j. | ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi.

Dz.U.2020.626 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19.

Dz.U.2020.625 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2020.623 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Określenie innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

Dz.U.2020.622 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli.

Dz.U.2020.620 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Dokumenty paszportowe.

Dz.U.2020.617 t.j. | ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący