Law Journal

Roczne zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1468 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1469 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1470 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1471 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1472 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.U.2002.177.1464 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.U.2002.177.1479 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.U.2002.177.1467 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1473 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1474 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1475 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1476 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1477 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1478 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1480 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1481 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2002.177.1482 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Sposób udostępniania informacji o środowisku.

Dz.U.2002.176.1453 | rozporządzenie z dnia 1 października 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Dz.U.2002.171.1395 | rozporządzenie z dnia 30 września 2002 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

Dz.U.2002.167.1376 | rozporządzenie z dnia 30 września 2002 r. | Akt utracił moc

Uzyskiwanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dz.U.2002.173.1419 | rozporządzenie z dnia 30 września 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 41/01.

Dz.U.2002.171.1400 | wyrok z dnia 30 września 2002 r. | Akt jednorazowy

Egipt-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji. Kair.2002.09.28.

Dz.U.2004.28.248 | umowa międzynarodowa z dnia 28 września 2002 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2002.167.1379 | obwieszczenie z dnia 27 września 2002 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady dokonywania zakupów interwencyjnych cukru białego.

Dz.U.2002.161.1336 | rozporządzenie z dnia 27 września 2002 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

Dz.U.2002.176.1444 | rozporządzenie z dnia 27 września 2002 r. | Akt jednorazowy

Administrowanie obrotem towarami z zagranicą, zmiana ustawy - Kodeks celny oraz zmiana innych ustaw.

Dz.U.2002.188.1572 | ustawa z dnia 26 września 2002 r. | Akt utracił moc

Dane wymagane w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.

Dz.U.2002.161.1337 | rozporządzenie z dnia 26 września 2002 r. | Akt obowiązujący

Odbywanie służby w obronie cywilnej.

Dz.U.2002.169.1391 | rozporządzenie z dnia 26 września 2002 r. | Akt obowiązujący

Określenie urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

Dz.U.2002.173.1416 | rozporządzenie z dnia 26 września 2002 r. | Akt obowiązujący

Wykaz pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

Dz.U.2002.161.1338 | rozporządzenie z dnia 26 września 2002 r. | Akt obowiązujący

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2002.167.1374 | rozporządzenie z dnia 25 września 2002 r. | Akt utracił moc

Osadzanie żołnierza będącego w stanie nietrzeźwości w izbie zatrzymań.

Dz.U.2002.160.1332 | rozporządzenie z dnia 25 września 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.

Dz.U.2002.173.1417 | rozporządzenie z dnia 24 września 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze.

Dz.U.2002.169.1390 | rozporządzenie z dnia 24 września 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdów mechanicznych.

Dz.U.2002.160.1334 | rozporządzenie z dnia 24 września 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dz.U.2002.157.1310 | rozporządzenie z dnia 24 września 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

Dz.U.2002.163.1343 | rozporządzenie z dnia 24 września 2002 r. | Akt jednorazowy

Wyróżnianie żołnierzy.

Dz.U.2002.162.1341 | rozporządzenie z dnia 23 września 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Dz.U.2002.157.1317 | rozporządzenie z dnia 23 września 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.

Dz.U.2002.157.1316 | rozporządzenie z dnia 23 września 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2002.157.1309 | rozporządzenie z dnia 23 września 2002 r. | Akt jednorazowy

Sposób organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działanie Komisji Egzaminacyjnej.

Dz.U.2002.166.1364 | rozporządzenie z dnia 20 września 2002 r. | Akt utracił moc

Wyróżnianie pododdziałów i oddziałów wojskowych.

Dz.U.2002.162.1340 | rozporządzenie z dnia 20 września 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Dz.U.2002.157.1313 | rozporządzenie z dnia 20 września 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

Dz.U.2002.157.1314 | rozporządzenie z dnia 20 września 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

Dz.U.2002.166.1365 | rozporządzenie z dnia 20 września 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.

Dz.U.2002.158.1319 | rozporządzenie z dnia 19 września 2002 r. | Akt jednorazowy

Mołdowa-Polska. Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Warszawa.2002.09.18.

Dz.U.2004.248.2488 | umowa międzynarodowa z dnia 18 września 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek.

Dz.U.2002.157.1307 | rozporządzenie z dnia 18 września 2002 r. | Akt jednorazowy