Law Journal

Sieć dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach.

Dz.U.2003.62.563 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Transport kolejowy.

Dz.U.2020.1043 t.j. | ustawa z dnia 28 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich".

Dz.U.2016.678 t.j. | ustawa z dnia 28 marca 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.67.630 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wysokość zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego.

Dz.U.2003.67.631 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz.U.2003.80.719 | ustawa z dnia 28 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Dopuszczenie do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych.

Dz.U.2003.76.682 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dz.U.2021.741 t.j. | ustawa z dnia 27 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Roczne zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.735 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.736 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.737 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.738 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.740 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.741 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.743 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.744 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.745 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.746 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.747 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.U.2003.82.739 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.U.2003.82.754 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.U.2003.82.742 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.748 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.749 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.750 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.751 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.752 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.753 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.755 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.756 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.757 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Zaświadczenie o złomowaniu statku polskiego.

Dz.U.2003.88.811 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2003.56.506 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2003.56.498 | ustawa z dnia 27 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2003.80.718 | ustawa z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Holandia-Polska. Umowa o zabezpieczeniu społecznym. Warszawa.2003.03.26.

Dz.U.2005.75.660 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Bułgarii. Bruksela.2003.03.26.

Dz.U.2005.243.2048 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Estońskiej. Bruksela.2003.03.26.

Dz.U.2005.243.2050 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Litewskiej. Bruksela.2003.03.26.

Dz.U.2005.243.2052 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Łotewskiej. Bruksela.2003.03.26.

Dz.U.2005.243.2054 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowackiej. Bruksela.2003.03.26.

Dz.U.2005.243.2058 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowenii. Bruksela.2003.03.26.

Dz.U.2005.243.2060 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Rumunii. Bruksela.2003.03.26.

Dz.U.2005.243.2056 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy wytwarzaniu pasz leczniczych.

Dz.U.2003.61.543 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać refraktometry.

Dz.U.2003.67.625 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Wyżywienie żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową.

Dz.U.2003.62.565 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Dz.U.2003.53.470 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki.

Dz.U.2003.55.480 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Organizacja oraz tryb działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2003.62.560 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy.

Dz.U.2003.67.624 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Dz.U.2003.68.634 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb nadawania oraz wzór odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej".

Dz.U.2003.95.871 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2003.70.638 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Tryb zgłaszania kandydatów na członków rady społecznej oraz regulamin działania rady społecznej.

Dz.U.2003.55.494 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby.

Dz.U.2003.62.572 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 10/01.

Dz.U.2003.61.555 | wyrok z dnia 25 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dz.U.2003.58.508 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2003.53.469 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do mleka Ekstra w 2003 r.

Dz.U.2003.58.509 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Określenie limitu krajowego produkcji suszu paszowego.

Dz.U.2003.55.488 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Ośrodki szkoleniowe dla członków załóg statków morskich.

Dz.U.2003.90.847 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Dz.U.2003.62.562 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 14/01.

Dz.U.2003.61.554 | wyrok z dnia 24 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat portowych.

Dz.U.2003.52.459 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2003.59.522 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dz.U.2003.56.504 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2003.51.448 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2003 r. | Akt jednorazowy