Law Journal

Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2019.1666 t.j. | ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.

Dz.U.2003.110.1057 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie socjalne.

Dz.U.2020.176 t.j. | ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2003.111.1061 | ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o środkach żywienia zwierząt oraz niektóre ustawy.

Dz.U.2003.122.1144 | ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Prawo pocztowe.

Dz.U.2008.189.1159 t.j. | ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej tusz wieprzowych.

Dz.U.2003.125.1163 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady działania i tryb powoływania Rzecznika Ubezpieczonych.

Dz.U.2003.106.999 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli przez pracowników urzędów miar.

Dz.U.2003.132.1227 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych.

Dz.U.2014.989 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych.

Dz.U.2003.139.1323 | ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wykaz materiałów niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka.

Dz.U.2003.106.1001 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać areometry szklane.

Dz.U.2003.115.1082 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy.

Dz.U.2003.115.1083 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać odważniki.

Dz.U.2003.115.1084 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o strażach gminnych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2003.130.1190 | ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dz.U.2003.130.1189 | ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Regulamin czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzór kwestionariusza tego wywiadu.

Dz.U.2003.108.1018 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/02.

Dz.U.2003.109.1038 | wyrok z dnia 10 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 37/02.

Dz.U.2003.109.1037 | wyrok z dnia 10 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Dz.U.2003.116.1093 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Standardy obciążenia pracą kuratora zawodowego.

Dz.U.2003.116.1100 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 12/03.

Dz.U.2003.109.1036 | wyrok z dnia 9 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 5/03.

Dz.U.2003.109.1035 | wyrok z dnia 9 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie Dyrektora Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych.

Dz.U.2003.116.1094 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wzory deklaracji podatkowych dla podatku od gier.

Dz.U.2003.104.967 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

Dz.U.2003.116.1097 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru.

Dz.U.2003.116.1096 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Dopłata do wypoczynku przysługująca funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członkom ich rodzin.

Dz.U.2003.102.945 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Inspekcja i dokumenty bezpieczeństwa statku morskiego.

Dz.U.2003.155.1516 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Kontrola seryjna wstępna produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dz.U.2003.108.1027 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Określenie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe.

Dz.U.2003.106.998 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowe wymagania, którym musi odpowiadać protokół.

Dz.U.2003.116.1101 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2003.104.965 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Badanie wypadków i incydentów lotniczych.

Dz.U.2003.132.1230 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Oznaczanie opakowań.

Dz.U.2003.105.994 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady prowadzenia rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaki i napisy na statkach powietrznych.

Dz.U.2003.109.1034 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Odrębny sposób ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.2003.106.997 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Radoszyce w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2003.99.911 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób ewidencjonowania napiwków w kasynach gry.

Dz.U.2003.102.949 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego.

Dz.U.2003.102.951 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki odbywania szkoleń zawodowych w Policji.

Dz.U.2003.133.1242 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie izb skarbowych do wykonywania niektórych czynności w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

Dz.U.2003.102.947 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Warunki urządzania gier i zakładów wzajemnych.

Dz.U.2003.102.946 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Dz.U.2003.102.948 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 43/02.

Dz.U.2003.104.984 | wyrok z dnia 3 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Dz.U.2003.102.950 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Określenie szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego.

Dz.U.2003.107.1007 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne przeprowadzenia okazania.

Dz.U.2003.104.981 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 34/01.

Dz.U.2003.104.983 | wyrok z dnia 2 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.

Dz.U.2003.107.1006 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

Dz.U.2003.100.925 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Określenie lotnisk międzynarodowych.

Dz.U.2003.99.910 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Przedstawienie dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Dz.U.2003.154.1506 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Rejestry jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dz.U.2003.100.932 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.

Dz.U.2003.105.993 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2003.115.1081 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2003 r. | Akt utracił moc