Law Journal

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2004.63.590 | obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe informacje umieszczane na oznakowaniu środków żywienia zwierząt.

Dz.U.2004.63.589 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać gazomierze oraz przeliczniki do gazomierzy.

Dz.U.2004.63.588 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Warsztaty terapii zajęciowej.

Dz.U.2004.63.587 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz.U.2004.63.586 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Struktura organizacyjna Biura Nasiennictwa Leśnego.

Dz.U.2004.62.584 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Spis wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dz.U.2004.62.583 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U.2004.62.580 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o usługach turystycznych oraz ustawa - Kodeks wykroczeń.

Dz.U.2004.62.576 | ustawa z dnia 5 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o izbach morskich.

Dz.U.2004.62.575 | ustawa z dnia 5 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Organizacja rynku przetworów owocowych i warzywnych.

Dz.U.2004.62.572 | ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zapobieganie wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Dz.U.2004.61.571 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania oraz jakości materiału siewnego.

Dz.U.2004.59.565 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.

Dz.U.2004.58.563 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Programy specjalne.

Dz.U.2004.58.562 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Dz.U.2004.58.558 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Dz.U.2004.58.556 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Pełnomocnik Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego.

Dz.U.2004.58.554 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Staż podyplomowy lekarza i lekarza stomatologa.

Dz.U.2004.57.553 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 marca 2004 r.

Dz.U.2004.56.552 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne kontrolne i sortujące.

Dz.U.2004.56.549 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Sposoby rozpowszechniania sygnałów czasu urzędowego i uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL).

Dz.U.2004.56.548 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Regulamin postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.

Dz.U.2004.56.547 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Fundusz Gwarancyjny.

Dz.U.2004.56.545 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Podmioty, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

Dz.U.2004.56.544 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004.

Dz.U.2004.56.543 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie Programu wsparcia na rok 2004.

Dz.U.2004.56.542 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie laboratorium referencyjnego do badań zawartości tłuszczu i białka w mleku.

Dz.U.2004.55.541 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Kontyngenty taryfowe na przywóz towarów wykorzystywanych przy rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem.

Dz.U.2004.55.540 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

Dz.U.2004.55.539 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2004.53.534 | obwieszczenie z dnia 31 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dz.U.2004.53.529 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dz.U.2004.53.528 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Znakowanie i barwienie paliw silnikowych przeznaczonych na cele opałowe oraz olejów opałowych.

Dz.U.2004.53.527 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Wzory wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowe warunki przyznawania płatności.

Dz.U.2004.52.523 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich.

Dz.U.2004.52.522 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania weterynaryjne przy produkcji i dla produktów jajecznych umieszczanych na rynku.

Dz.U.2004.52.521 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Wyjazdy za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową.

Dz.U.2004.52.520 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Ochotnicze zgłaszanie się do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Dz.U.2004.52.519 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

Dz.U.2004.52.516 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 22/03.

Dz.U.2004.51.514 | wyrok z dnia 16 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2004.51.511 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich.

Dz.U.2004.51.509 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe sposoby postępowania zapobiegające rozprzestrzenianiu się Anoplophora glabripennis.

Dz.U.2004.51.506 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie szkół podoficerskich.

Dz.U.2004.51.505 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ambulatoriów z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2004.51.504 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie niektórymi towarami z zagranicą.

Dz.U.2004.51.502 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy.

Dz.U.2004.51.501 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie zakazu przywozu saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy.

Dz.U.2004.51.500 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Sposób oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych.

Dz.U.2004.51.499 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Opłaty uiszczane na podstawie ustawy o giełdach towarowych.

Dz.U.2004.51.498 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Współdziałanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z organem prowadzącym centralną ewidencję pojazdów.

Dz.U.2004.51.495 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Dokumentowanie kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy.

Dz.U.2004.51.494 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dz.U.2004.51.493 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów.

Dz.U.2004.50.492 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2004 r. | Akt jednorazowy