Law Journal

Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Warszawa.2002.06.19.

Dz.U.2004.154.1619 | umowa międzynarodowa z dnia 19 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne.

Dz.U.2004.153.1618 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

Dz.U.2004.153.1617 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Równoważniki pieniężne przysługujące w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie.

Dz.U.2004.153.1615 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Odbywanie zasadniczej służby wojskowej.

Dz.U.2004.153.1614 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Wzory licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisy z tych licencji.

Dz.U.2004.153.1612 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie informacji dotyczących uczestników pracowniczych programów emerytalnych.

Dz.U.2004.153.1611 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 22/03.

Dz.U.2004.152.1610 | wyrok z dnia 21 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Choroby zakaźne zwierząt, dla których opracowuje się programy zwalczania.

Dz.U.2004.152.1607 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Obszary wchodzące w skład poszczególnych centrów interwencyjnych.

Dz.U.2004.152.1606 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Terytorialny zakres działania izb morskich.

Dz.U.2004.152.1603 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U.2004.152.1601 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz.U.2004.152.1597 | ustawa z dnia 27 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2004.151.1596 | obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie wojskowych komisji lekarskich oraz określenie ich siedzib, zasięgu działania i właściwości.

Dz.U.2004.151.1594 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dz.U.2004.151.1593 | ustawa z dnia 27 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Przygotowanie i przeprowadzenie poboru.

Dz.U.2004.150.1592 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

Dz.U.2004.150.1590 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana siedziby Instytutu Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie.

Dz.U.2004.150.1589 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2004.150.1587 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie na stopnie wojskowe.

Dz.U.2004.150.1584 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie części poborowych do rezerwy.

Dz.U.2004.150.1583 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe umundurowanie, ubiór, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych.

Dz.U.2004.150.1582 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Nabywanie przez poborowych kwalifikacji przydatnych w wojsku.

Dz.U.2004.150.1581 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.U.2004.150.1580 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

Dz.U.2004.150.1573 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Dz.U.2004.150.1572 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Dz.U.2004.150.1571 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Dz.U.2004.150.1570 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej.

Dz.U.2004.150.1569 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.

Dz.U.2004.149.1567 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych.

Dz.U.2004.148.1565 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Dz.U.2004.148.1562 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2004.148.1560 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2004.148.1558 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Ewidencja wojskowa świadczeń na rzecz obrony.

Dz.U.2004.148.1556 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Nadawanie, potwierdzanie, podwyższanie i utrata klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2004.148.1555 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Służba wojskowa żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.

Dz.U.2004.148.1552 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.2004.148.1550 | ustawa z dnia 27 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie i wyekwipowanie oraz ubiory cywilne żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2004.147.1548 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo o notariacie.

Dz.U.2004.147.1547 | ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 43/03.

Dz.U.2004.145.1545 | wyrok z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wytwarzanie lub przetwarzanie materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne.

Dz.U.2004.145.1544 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Tryb dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego.

Dz.U.2004.145.1542 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2004.145.1541 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2004.145.1537 | ustawa z dnia 28 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o rachunkowości.

Dz.U.2004.145.1535 | ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Dz.U.2004.145.1534 | ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Finansowe wsparcie tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Dz.U.2004.145.1533 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o systemie oświaty.

Dz.U.2004.145.1532 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 21/03.

Dz.U.2004.144.1531 | wyrok z dnia 14 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 17/03.

Dz.U.2004.144.1530 | wyrok z dnia 14 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

Dz.U.2004.144.1528 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2004.144.1527 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Kryteria kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej.

Dz.U.2004.144.1525 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący